1 mei 2018

Eugène Loos, onderzoeker bij Sport & Society, neemt deel aan video-estafette Nationale Wetenschapsagenda

Schilderij met kinderspelen van Pieter Bruegel de Oude
Schilderij met kinderspelen van Pieter Bruegel de Oude

In een video-estafette van de Nationale Wetenschapsagenda voor de onderzoeksroute Jeugd, vertelt Eugène Loos, onderzoeker verbonden aan Sport & Society over schaatsen en spelende kinderen. 

In een onderzoek op basisscholen lieten Loos en zijn collega's, kinderen samen schaatsen over slootjes, via simulatie op een spelcomputer. Onderzocht werd of je via een game kinderen bij elkaar kan brengen en welke impact sport kan hebben op de maatschappij. Het onderzoek werd gedaan onder Nederlandse kinderen die samen speelden met vluchtelingenkinderen.
De onderzoeksroute Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs is één van de 25 routes uit de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda werd opgemaakt naar aanleiding van meer dan 12.000 vragen die door Nederlanders werden ingediend. De routes van de agenda proberen antwoorden te vinden op vragen die binnen de maatschappij leven en waar burgers een antwoord op verlangen van de wetenschap.  

 

Professor Eugène Loos over spelende kinderen
Deze video is een bijdrage aan de route "Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs" van de Nationale Wetenschapsagenda.