29 mei 2015

EU-subsidie voor internationaal promovendinetwerk in genderstudies

 

Het internationale project GRACE (Gender and Cultures of Equality in Europe; een EU Horizon2020 ETN-ITN-Marie Curie project) heeft een subsidie van 3,7 miljoen euro gekregen voor de oprichting van een Europees trainingsnetwerk voor promovendi in genderstudies. Met prof. dr. Rosemarie Buikema als hoofdonderzoeker is het Graduate Gender Programme van de Universiteit Utrecht partner in GRACE. Dat betekent dat 4 van de 15 promovendi in het nieuwe netwerk hun promotieonderzoek zullen uitvoeren in Utrecht, bij het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek / Netherlands Research School of Gender Studies. De andere partners zijn Hull (coördinator), Bologna, Oviedo, Granada, Boedapest en Lodz.

Het GRACE-project heeft tot doel om de culturele productie van gendergelijkheid in Europa systematisch te onderzoeken. Voortbordurend op het succes van GEMMA, de Erasmus Mundus ‘Masters of Excellence’ in Women’s and Gender Studies, beoogt GRACE om het belangrijkste programma voor innovatieve interdisciplinaire training van jonge onderzoekers te worden.

Lees meer in het Engels.