Ethische annotatie over de publieke rol van bedrijven

Het handelen van bedrijven heeft een grote invloed op economie en samenleving. Zijn zij private, door winst gedreven organisaties, of hebben zij (ook) een publieke rol en verantwoordelijkheid?

Dr. Rutger Claassen. Foto: Ed van Rijswijk
Dr. Rutger Claassen. Foto: Ed van Rijswijk

In deze Ethische Annotatie analyseert dr. Rutger Claassen de redenen om bedrijven als publieke instituties te zien, en wat hiervan de consequenties zijn. Een democratische rechtsstaat stelt grenzen en voorwaarden aan de macht van publieke instituties. Gelden die ook voor bedrijven?

Ethische Annotaties

Met de reeks Ethische Annotaties maakt het Ethiek Instituut inzichten uit de wijsgerige ethiek over actuele kwesties toegankelijk voor een breed publiek van studenten, beleidsmakers, bedrijfsleiders, politici, journalisten, activisten, en andere burgers.