8 november 2019

Kijk de Professor F. de Vries lezing terug

Esther Duflo: "Plaats waardigheid terug in het centrum van sociale zekerheid"

Esther Duflo. Foto door Kris Krüg / Wikimedia Commons

Op 7 november organiseerden de Professor F. de Vries Stichting in samenwerking met ‘Institutions for Open Societies’ (IOS), de jaarlijkse lezing van de stichting. In de innemende sfeer van het Paushuize in Utrecht gaf econoom Esther Duflo, die enkele weken geleden nog de Nobelprijs voor de Economie ontving, een inspirerende en bedachtzame lezing. Gebaseerd op inzichten uit haar nieuwe boek Good Economics for Hard Times boeide ze de aanwezigen met haar optimistische kijk op hoe de economische wetenschap kan helpen oplossingen te vinden voor moeilijke sociale en politieke problemen.

De dag werd geopend door Hans Schenk, de voorzitter van de Professor F. de Vries Stichting. Hij zorgde voor een hartelijke introductie, waarin de geschiedenis van de stichting bondig de revue passeerde en Duflo werd gepositioneerd in een rijke traditie van voorgaande sprekers. Vooral de symbolische verbinding die Schenk legde tussen Duflo en laureaat Jan Tinbergen, die de eerste Nobelprijs voor de Economie won in 1969, was treffend. Net als Duflo had Tinbergen veel aandacht voor economische vraagstukken in ontwikkelingslanden. Precies een halve eeuw later, nota bene in het ‘Jaar van Tinbergen’, is de Nobelprijs wederom toegekend aan een ontwikkelingseconoom.

Cover "Good Economics for Hard Times" (Penguin Books)

Good Economics for Hard Times

Na de introductie van Hans Schenk werd het woord gegeven aan Duflo. Ze begon haar lezing met een uitvoerige en overtuigende uiteenzetting van de manier waarop de experimentele economische methodiek die ze toepast functioneert. In plaats van een individuele en theoretische aanpak, is het werk van Duflo de opbrengst van een groot coöperatief netwerk. Alleen door alle inzichten uit de verschillende onderzoeken binnen dit netwerk te combinerenen en te interpreteren, is het mogelijk om een totaalbeeld van een economisch vraagstuk te krijgen, aldus Duflo. Vervolgens illustreerde ze de noodzaak van haar empirische en coöperatieve aanpak, door te laten zien hoe weinig maatschappelijke geloofwaardigheid en vertrouwen economen op het moment ten deel valt. In haar nieuwe boek, Good Economics for Hard Times, dat Duflo samen met mede Nobelprijs laureaat Abhijit Banerjee heeft geschreven, worden verscheidene hardnekkige theoretische economische inzichten ontkracht, en waardevolle oplossingen om de economische wetenschap te verbeteren aangedragen. Ze sloot af met een belangrijke les voor niet alleen economen, maar iedereen die bij beleidsvorming betrokken is: plaats waardigheid terug in het centrum van sociale zekerheid.

Quo Vadis Economics?

Het laatste deel van de dag stond in het teken van reflectie en discussie. Allereerst besprak econoom Coen Teulings kernachtig de geschiedenis van het aanzien van de economische wetenschap, en de mogelijke richting van de discipline in de toekomst: ‘Quo Vadis Economics?’. In zijn analyse betrok Teulings ook Good Economics for Hard Times, waar hij reeds een conceptversie van had gelezen. Teulings prees hoe Duflo en Banerjee netelige kwesties als migratie, racisme en handel verstandig benaderen en merkte de optimistische toon van het boek op. Concluderend benadrukte hij dat economen oog dienen te hebben voor menselijke waardigheid, en de mens niet moeten benaderen als rationaal economisch wezen. Het experimentele programma van Duflo draagt volgens Teulings veel bij aan de menselijke maat binnen de economische wetenschap. De lezing van Duflo en de reflectie van Teulings bleken een vruchtbare bodem voor een levendige discussie, waar veel aanwezige academici en beleidsmakers aan deelnamen. Duflo maakte veel indruk met haar uitvoerige en diepgaande antwoorden.

Kijk de lezing terug

In plaats van slechts deze beknopte samenvatting te lezen, willen we iedereen van harte uitnodigen de lezing van Duflo zelf te bekijken. De interesse voor haar lezing was overweldigend en het aantal plekken in Paushuize beperkt, maar om te voldoen aan het grote enthousiasme hebben onze collega’s van LectureNet de gehele lezing opgenomen. We willen Esther Duflo nogmaals vriendelijk bedanken ons toe te staan haar inzichtelijke presentatie incuslief slides via deze weg te delen. We hopen dat iedereen geniet van de lezing, en hopen geïnteresseerden volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen!

Om de lezing full-screen te kunnen afspelen, bekijk de video op LectureNet.

Instituties voor Open Samenlevingen

De Prof. F. de Vries Stichting werkt voor het organiseren van de lezing samen met het strategisch thema Instituties voor Open Samenlevingen (IOS) van de Universiteit Utrecht. De thema's van de Prof. F. de Vries lezing liggen altijd in het hart van IOS-onderzoek.