8 februari 2016

Essay over de ‘slimme stad’ in bundel over digitale overheid

© iStockphoto.com/baona
© iStockphoto.com/baona

De digitalisering verandert onze samenleving, en raakt daarmee ook de relatie tussen overheid, burgers en bedrijven. In een essaybundel voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken reflecteren verschillende wetenschappers over de veranderende relatie tussen overheid en burger als gevolg van ICT. Mediawetenschapper dr. Michiel de Lange, betrokken bij het universitaire focusgebied Game Research, schreef een essay over de vraag hoe burgers zich kunnen identificeren met de ‘smart city’.

In het essay stelt hij dat efficiëntie en technologische oplossingen nu vaak centraal staan in beleid rondom de ‘slimme stad’. De Lange pleit voor een meer verhalende benadering, waarin burgers zelf de hoofdrol spelen, hun stad kunnen vormgeven en zich ermee kunnen identificeren. Zo wordt het gevoel van eigenaarschap versterkt. De Lange: “Lange tijd was de teneur: ‘De stad wordt smart, maar hoe vertellen we het onze burgers?’. Laten we vanaf nu het omgekeerde als vertrekpunt nemen: ‘Burgers zijn slim, maar hoe vertellen we dat aan onze steden?’”

De Lange gaat ook in op de 'playful city', een van de centrale thema's binnen het universitaire onderzoeksfocusgebied Game Research. In de benadering van de stad als een 'speelse' ruimte die mensen als 'hackers' naar hun hand kunnen zetten, is veel ruimte voor dynamiek, kleinschaligheid en onderlinge verschillen. "Net als hackers kunnen deze stadsmakers met digitale media allerlei stedelijke infrastructuren, systemen en diensten in hun voordeel ombuigen, omzeilen of zelf beginnen."

De essaybundel Essay Estafette, reflecties op de toekomst van de digitale overheid bevat verder onder meer bijdragen van Bas Haring, Jos de Mul en Valerie Frissen.