Ernst Cohen, 1869-1944. ‘Ik had mij vast voorgenomen, niet over mijne toekomst te denken…’

F. Broeyer, Leen Dorsman en Bas Nugteren

Op 6 maart 1944 werd Ernst Cohen in Auschwitz vermoord. Prof. dr. E.J. Cohen (1869-1944) was chemicus en vanaf 1902 tot aan zijn emeritaat in 1939 hoogleraar in Utrecht. Hij was één van de zeven Utrechtse hoogleraren van joodse afkomst. Geen van hen overleefde de periode van oorlog en bezetting.

In 2010 kwam de Utrechtse Universiteitsbibliotheek dankzij een schenking van Cohens kleinzoon, mr. E.J. Verloop, in bezit van een autobiografisch verslag van zijn verblijf van 6 februari tot 10 juni 1943 in een Amsterdamse gevangenis en het Kamp Vught. Cohen schreef het in de zakelijke verteltrant die hem als prominente wetenschapper kenmerkte, maar zijn relaas maakt op de lezer veel indruk. Temeer daar wij de tragische afloop van zijn leven kennen.

Het verslag van Cohens gevangenschap wordt toegelicht en in een context geplaatst door twee aanvullende bijdragen. In deze publicatie is ook een lijst opgenomen van alle leden van de universitaire gemeenschap van de Universiteit Utrecht die in de periode 1940-1945 ten gevolge van de omstandigheden het leven verloren: 169 namen, waaronder die van Ernst Cohen.

Deze getuigenis wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 75e lustrum van de Universiteit Utrecht, die in 2011 viert dat zij 375 jaar geleden werd gesticht. De uitgave werd gepresenteerd tijdens een herdenkingssymposium op 4 mei. Lees meer in de toespraak die NIOD-directeur Marjan Schwegmann bij deze gelegenheid hield.

Titel: Ernst Cohen, 1869-1944. ‘Ik had mij vast voorgenomen, niet over mijne toekomst te denken…’
Auteur(s): F. Broeyer, Leen Dorsman en Bas Nugteren
isbn: 9789053454299
Prijs: € 9,95
Uitgeverij: 2011, Matrijs, Utrecht