2 mei 2018

Erik Stam benoemd tot hoofd van de Utrecht University School of Economics

Erik Stam
Prof. dr. Erik Stam

Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap is benoemd tot hoofd van de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) met ingang van 1 september 2018.

Stam is hoogleraar sinds 2011 en is momenteel waarnemend onderzoeksdirecteur bij U.S.E. Daarnaast is hij mede-oprichter en wetenschappelijk directeur van het Centre for Entrepreneurship en lid van het bestuur  van het universiteitsbrede strategisch thema Institutions for Open Societies.

Nieuwe waarde creëren

Hij wil het economie onderwijs en onderzoek in Utrecht verder profileren. “We zitten op goud en we moeten dat nog beter uitdragen. Sinds de financiële crisis is er vraag naar een andere kijk op economie en die wordt hier in Utrecht al heel goed gebruikt. Ik denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar de invloed van technologie op de arbeidsmarkt, waar onder meer Maarten Goos en Anna Salomons mee bezig zijn in Future of Work, en het Social Entrepreneurship Initiative, wat Niels Bosma mede heeft opgericht.” Volgens Stam gaat het in Utrecht naast pure economische en financiële kennis, ook om hoe je de economie beter maakt, nieuwe waarde creëert, en hoe je met nieuwe economische kennis maatschappelijke problemen aanpakt.

We zitten op goud in Utrecht en we moeten dat beter uitdragen.
Erik Stam

Ideeën over de koers

“Ik ben zelf altijd een onderzoeker geweest die collega’s vanuit andere disciplines bij vraagstukken betrekt. Het spreekt mij aan dat Economie in Utrecht is opgericht vanuit aanpalende vakgebieden zoals geografie, rechtsgeleerdheid en geschiedenis. Ik heb het bij dit departement ontzettend naar mijn zin.” Gaat hij het onderzoekswerk niet missen? “In het ideale geval had ik deze stap naar departementshoofd misschien pas over tien jaar gezet, als sommige van mijn huidige onderzoeksprojecten zijn afgerond. Anderzijds heb ik ideeën over welke kansen er liggen voor het departement en dan moet je er niet van opkijken dat collega’s zeggen: klinkt goed, ga het maar doen!”

Sinds de financiële crisis is er vraag naar een andere kijk op economie.

Stam is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht en doet  onderzoek op het snijvlak van economie, geografie en overheidsbeleid. Hij is een internationaal toonaangevende wetenschapper op het gebied van ondernemerschap. Stam was werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Cambridge, de Universiteit van Oxford, het Max Planck Instituut voor Economie (Jena, Duitsland) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij was ook verbonden  aan instituten zoals Hitotsubashi University in Tokio, Indiana University te Bloomington, Institute of Industrial Economics Stockholm, Leibniz Universität Hannover, Tel Aviv University, University of Turku en Zhejiang University (Hangzhou). Naast zijn academische verdiensten is hij adviseur voor meerdere regeringen en ondernemerschap organisaties.
 
Zijn benoeming is het resultaat van een zoekproces en overleg door een nominatiecommissie onder voorzitterschap van professor Henk Kummeling: "Erik is een enthousiaste en betrokken onderzoeker met een passie voor multidisciplinair onderzoek en onderwijs. Ik heb er alle vertrouwen in dat U.S.E. onder zijn leiding verder zal ontwikkelen als een prominent departement Economie."