12 september 2018

Eric Jensen op bezoek: de opbrengsten

Van 26 april t/m 13 juni was Dr. Eric Jensen, socioloog en onderzoeker verbonden aan de Britse Warwick universiteit, op het Freudenthal Instituut als gastonderzoeker wetenschapscommunicatie. Erics specialisme ligt op het gebied van evaluatie van wetenschapscommunicatie-activiteiten, vooral science festivals en dierentuinen, en het gebruik van social media in wetenschapscommunicatie. In dit artikel delen we de opbrengsten van zijn bezoek, en stellen we hem een tweetal vragen.

Opbrengsten: evaluatie-expertise

Tijdens zijn welkomstseminar doordrong hij iedereen meteen van het belang van goede evaluatie voor wetenschapscommunicatie en -educatie. Dat dat vaak genoeg nog niet of slecht gebeurt, liet hij zien aan de hand van worst cases, waaronder een aantal voorbeelden van onderzoek uit peer-reviewed(!) journals. Enkele weken later gaf Eric een crash course over dit onderwerp: “Impact meten van informele wetenschapseducatie-activiteiten”. Belangrijke leerpunten uit deze workshop waren:

  • Om een goede evaluatie uit te voeren, moet je goed weten wat de (SMART) doelen van je activiteit zijn, anders kun je niet vaststellen of de activiteit effect heeft
  • Doe naast een meting achteraf ook altijd een pre-test, liefst bij dezelfde mensen. Pas dan kun je werkelijk iets zeggen over de impact van de interventie
  • Als je doelgroep uit kinderen bestaat, praat dan altijd met de doelgroep zelf en niet via de ouders – beter nog, laat hen een antwoord tekenen – alleen dan kun je er zeker van zijn dat je echt een antwoord van de doelgroep zelf krijg

Tijdens zijn verblijf aan het instituut heeft Eric zijn evaluatie-expertise ook geregeld ingezet tijdens persoonlijke consulten van collega’s of in onderwijssessies onderzoeksmethoden voor studenten. Op de nationale studenten wetenschapscommunicatieconferentie, dit jaar in Nijmegen, gaf hij een plenaire lezing voor een kleine 100 studenten en docenten. Op deze manier heeft Erics evaluatiekennis een aardig deel van wetenschapscommunicatief Nederland bereikt.

Tot slot komt Eric de redactie versterken voor de nieuwe, internationale, Engelstalige versie van het Nederlandse basisboek over wetenschapscommunicatie. We kijken er dus naar uit om, ook in de komende periode, wellicht wel jaren, nog nauw met hem samen te kunnen blijven werken.

Een kort interview met Eric

Eric bracht ook een bezoek aan het Teaching & Learning Lab. Hij vertelt dat ze op de universiteit waar Eric werkt ook een dergelijk lab hebben. Hij vindt het belangrijk dat dit bestaat, omdat je normaalgesproken de omgeving van een klaslokaal niet echt kunt veranderen, en je daarom vaak op dezelfde manier blijft lesgeven. En ruimtes zoals het TLL zijn erg behulpzaam om nieuwe onderwijsvormen uit te testen! Eric zou zelf bijvoorbeeld graag onderzoek doen naar hybride leren: welke onderwijsvormen zijn er mogelijk die tussen flipping the classroom en traditioneel lesgeven inzitten, zodat je zowel online als in de klas interacteert en inhoud overdraagt? Ook zou Eric graag de effectiviteit van verschillende doceer-aanpakken willen evalueren, en zich dan met name willen focussen op de verschillen tussen lesgeven van (school)docenten en van mensen in het informele leercircuit, zoals musea.

Als antwoord op de vraag waarom Science Education and Communication (SEC) een kernpositie zou moeten hebben binnen de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit, gaf hij als pleidooi:

“Ik denk dat een Bètawetenschappen-faculteit zonder SEC een onrealistisch model zou zijn. Wetenschap bestaat namelijk niet zonder een connectie met de maatschappij, en om de maatschappij bij wetenschap te betrekken heb je SEC nodig. SEC-vaardigheden zijn ook heel belangrijk voor de wetenschappers zelf, zodat ze beter over hun onderzoek kunnen communiceren, maar het maakt ook het doen van onderzoeksaanvragen gemakkelijker. Ik zou daarom aanbevelen dat wetenschappers-in-opleiding ook minstens één SEC-cursus volgen. Dit gebeurt overigens al op een aantal universiteiten.”

Auteurs: Liesbeth de Bakker en Miranda Overbeek (Freudenthal Instituut)