Erelidmaatschap Vereniging Levende Talen voor Ewout van der Knaap

Tijdens het veertiende Nationaal Congres Duits werd dr. Ewout van der Knaap van de Utrechtse opleiding Duitse taal en cultuur bekroond met een orde van verdienste. Op vrijdagavond 10 maart werd hij ten overstaan van een volle zaal verrast met het erelidmaatschap van de sectie Duits van de Vereniging van Levende Talen voor zijn grote engagement voor het schoolvak Duits in Nederland: "für seine besonderen Leistungen für das Schulfach Deutsch in den Niederlanden".

In de laudatio werd ingegaan op zijn invloedrijke opiniestuk naar aanleiding van het rapport van het Platform Onderwijs 2032, op zijn grote inspanningen voor het Nationaal Congres Duits, op zijn literatuurdidactische catalogus op www.lezenvoordelijst.nl die door leraren en leerlingen graag wordt geraadpleegd, op het EU-project over vrij lezen, op zijn betrokkenheid bij de Deutscholympiade, op zijn lezingen en bijdragen over Duitse literatuur en dat hij niet alleen oog heeft voor de wetenschap maar ook voor de school. In zijn spontane dankwoord memoreerde Ewout van der Knaap dat bij hem een missiegevoel was ontstaan toen hij op de middelbare school weinig prikkelende conventionele lessen Duits kreeg.

Congres

Het congres in Lunteren (10 & 11 maart) had een recordaantal deelnemers: 400 in totaal. Circa 350 leraren Duits volgden lezingen en workshops in vijf rondes. Diverse uitgeverijen en organisaties waren aanwezig. De plenaire openingslezing over filmdidactiek werd verzorgd door prof. dr. Matthis Kepser (Universität Bremen). ’s Avonds verzorgde cabaretier Johannes Flöck een show. Deelnemers ontvingen een nascholingscertificaat van de Universiteit Utrecht die goed was vertegenwoordigd onder de workshopleiders. 

Doris Abitzsch MA en dr. Stefan Sudhoff gaven samen de workshop ‘Modalpartikeln: wie denn?' en Deniz Altinay-Sezen verzorgde samen met UU-alumna Britt van Dée een workshop over werken met www.lezenvoordelijst.nl. UU-alumnus Kees van Ruremonde (winnaar van de Gerard Westhoff- Taaldidactiekprijs 2016) gaf de workshop ‘Deutschland "lernen"?’. Ewout van der Knaap is lid van de congrescommissie. Hij gaf twee workshops (over graphic novels en over de integratie van literatuur) en was bovendien gespreksleider bij de lezing van de Duitse schrijver Jochen Schmidt.