Eredoctoraten voor Minouche Shafik en professor João Mano

Aandacht voor onderzoek naar regeneratieve therapieën en sociaal onrecht

Tijdens de Dies Natalis op 25 maart heeft de Universiteit Utrecht twee eredoctoraten uitgereikt aan Professor João Mano en barones Shafik. Beiden laten op hun eigen manier zien dat wetenschap cruciaal is om vraagstukken rond sociaal onrecht, ongelijkheid en regeneratieve therapieën aan te pakken. Met deze eredoctoraten lauwert de Universiteit Utrecht de onderzoekers en hun bijdrage aan het maatschappelijke en wetenschappelijke debat.

Barones Minouche Shafik

Minouche Shafik

Het sociale weefsel ontwarren en opnieuw weven

We staan vandaag de dag steeds meer voor wereldwijde uitdagingen: Klimaatverandering, ongelijkheid en polarisatie. Als we deze uitdagingen collectief en effectief het hoofd willen bieden, moeten we toewerken naar meer genereuze en inclusieve samenlevingen. Maar hoe? Barones Shafik, topeconoom, auteur en directeur van de prestigieuze London School of Economics, heeft er haar levenswerk van gemaakt om deze vraag te beantwoorden.

De kern van het werk van barones Shafik is de krachtige en hoopvolle boodschap dat een herordening van onze samenlevingen mogelijk is. Barones Shafik biedt broodnodige praktische oplossingen voor de huidige uitdagingen en laat zien hoe we samen aan een betere samenleving kunnen bouwen.

Ze biedt een tot nadenken stemmende herbezinning op ons sociale weefsel.

Wat we elkaar verschuldigd zijn

Haar kracht ligt zowel in haar brede kennis van de huidige internationale sociale en economische realiteit als in haar vermogen om deze veranderende realiteit samen te vatten voor een breed publiek. Haar meest recente bestseller What We Owe Each Other is een demonstratie van barones Shafik's unieke aanpak, waarin ze beleid, wetenschap en haar eigen ervaring met het werken in instellingen over de hele wereld combineert, resulterend in een tot nadenken stemmende herbezinning op ons sociale weefsel.

Barones Shafik's krachtige, positieve en urgente boodschap is er een die de Universiteit Utrecht ondersteunt en onderschrijft.

De jongste vice-president

Het werk van barones Shafik heeft een aanzienlijke maatschappelijke impact. Ze is econoom van opleiding en heeft het grootste deel van haar carrière doorgebracht op het snijvlak van overheidsbeleid en de academische wereld. De maatschappelijke betrokkenheid van barones Shafik komt ook tot uiting in haar loopbaan: op haar 36e werd zij de jongste vice-president van de Wereldbank ooit, en ze is lid en voorzitter geweest van talrijke raden van bestuur.

Een bron van inspiratie

Henk Kummeling, Rector Magnificus, is trots op de toekenning van dit eredoctoraat aan barones Shafik. "Haar werk maakt mensen wereldwijd mondiger. Het is een ware eer om haar dit eredoctoraat toe te kennen. Haar krachtige, positieve en urgente boodschap is er een die de Universiteit Utrecht ondersteunt en onderschrijft. We kijken ernaar uit om nauwer samen te werken met barones Shafik, en ons nog meer te laten inspireren door haar werk", aldus Kummeling. Bovendien sluiten het schrijven, het werk en de carrière van barones Shafik aan bij het strategische thema Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht, en bij het Centre for Global Challenges (UGlobe).


Professor João Mano

Prof. João Mano

Vooraanstaand expert in regeneratieve therapieën

Onze levenskwaliteit kan om vele redenen veranderen: veroudering, chronische ziekte, trauma en ziekte, en er is vaak (nog) geen curatieve oplossing. Als we betere manieren vinden om weefsel te herstellen en cellen te vervangen, kunnen we beter zorgen voor een langer en gezond leven. Professor João Mano (Universiteit of Aveiro, Scheikunde) is een vooraanstaand deskundige op het gebied van regeneratieve geneeskunde en heeft veel innovatieve oplossingen heeft geïntroduceerd die van grote invloed zijn op het gebied van regeneratieve therapieën. 

Het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten met chronische ziekten.

Pionier in nanotechnologie en bio-inspiratie

Met zijn onderzoeksgroep verkent Prof. Mano het gebruik van biomaterialen en cellen voor de ontwikkeling van multidisciplinaire concepten. In het bijzonder heeft hij pionierswerk verricht in het gebruik van nano-/micro-technologie en biomimetische benaderingen met biomaterialen van natuurlijke oorsprong, zoals van mensen afkomstige eiwitten. Dankzij deze nanotechnologie en biomaterialen, is het nu makkelijker om het gedrag en de organisatie van levende cellen te sturen. Dit biedt grote mogelijkheden voor het screenen van geneesmiddelen en voor de ontwikkeling van nieuwe regeneratieve therapieën. Dit kan op zijn beurt de levenskwaliteit verbeteren van vele patiënten die lijden aan momenteel ongeneeslijke, chronische ziekten, zoals osteoartritis.

Prof. Mano is een werkelijk inspirerende en creatieve onderzoeker met een missie die men alleen maar kan bewonderen.

Multiculturele en multidisciplinaire onderzoeksomgeving

De maatschappelijke en wetenschappelijke impact van Prof. Mano is zowel binnen als buiten de academische gemeenschap voelbaar. Hij leidt momenteel zowel de master- als de bacheloropleiding aan de Universiteit van Aveiro, waar hij een multiculturele en multidisciplinaire omgeving biedt met opleidingsmogelijkheden voor vele beginnende wetenschappers en studenten. Hij heeft meer dan 700 artikelen of recensies geschreven in wetenschappelijke internationale tijdschriften. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker en heeft lezingen gehouden op internationale congressen.

Samenwerking

Rector Magnificus Henk Kummeling: "Het is een voorrecht voor de academische gemeenschap van de Universiteit Utrecht om een eredoctoraat te verlenen aan João Mano. Prof. Mano is een werkelijk inspirerende en creatieve onderzoeker, die een missie heeft die men alleen maar kan bewonderen: het verlengen van het leven van mensen met chronische ziekten. We hopen dat dit eredoctoraat het begin is van een intensievere samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en de onderzoeksgroep van Prof. Mano." Het werk en onderzoek van Prof. Mano past perfect in het strategische thema Life Sciences en het Regenerative Medicine Utrecht (RMU) van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht.

Dies Natalis: Curious Collaborations

De uitreiking van de eredoctoraten vond plaats op 25 maart in de Domkerk, tijdens de viering van de Dies Natalis. Het thema van de Dies van dit jaar was: Curious Collaborations.

Bekijk het volledige programma van onze 386e Dies Natalis