Eredoctoraat van de Universiteit Gent voor Jaap Wagenaar

De Universiteit Gent reikt een eredoctoraat uit aan UU-hoogleraar Klinische Infectiologie Jaap Wagenaar vanwege zijn verdiensten op het terrein van One Health en antibioticaresistentie. 

De ‘One Health’-benadering stelt dat de gezondheid van mens, dier en milieu nauw met elkaar samenhangt, en daarom een integrale aanpak vereist. Wagenaar past dit toe en onderzoekt onder meer hoe micro-organismen zich verplaatsen tussen mens en dier. Ook onderzoekt hij hoe de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica verminderd kan worden. De Universiteit Gent noemt Wagenaar een belangrijke onderzoeker op het terrein van One Health en prijst zijn voortrekkersrol binnen het domein van de antibioticaresistentie en het onderzoek naar de Campylobacter bacterie, waarbij hij volgens de universiteit “een zeer grote impact heeft gehad op het reduceren van antibioticagebruik”.

Wagenaar is zeer vereerd. “Het is een geweldige erkenning van het werk dat we als onderzoeksgroep binnen de Klinische Infectiologie doen. Daarnaast geldt: onderzoek naar One Health doe je per definitie in een brede context, en dat is mogelijk bij Diergeneeskunde en met het UMC Utrecht als buren.”

Het is een geweldige erkenning van het werk dat we als onderzoeksgroep binnen de Klinische Infectiologie doen.

Slimmer dan bacteriën

Dieren en mensen worden voortdurend belaagd door micro-organismen, die zich snel kunnen vermeerderen en verspreiden. Ze evolueren en kunnen daarbij resistent worden tegen medicijnen. Er is dus een constante wedloop gaande. ‘’Bacteriën hebben het voordeel dat ze zich veel sneller vermenigvuldigen en aanpassen aan hun omgeving dan de mens”, aldus Wagenaar. “We gaan er vanuit dat wij slimmer zijn dan bacteriën en dat dit in het voordeel van de mens werkt om zich te wapenen tegen infecties.’’ Wagenaar zoekt dus naar manieren ziektes een stap voor te blijven.

Infectieziekten bestrijden

Infectieziekten veroorzaken sociale, economische en volksgezondheidsproblemen, en door de toenemende antibioticaresistentie dreigen ziekten onbehandelbaar te worden. De uitkomsten van Wagenaars onderzoek dragen bij aan behandelingen en methoden om infectieziekten te bestrijden. Hiervoor is samenwerking tussen diergeneeskunde en humane geneeskunde erg belangrijk. Mede daarom is de samenwerking van de Universiteit Utrecht met het Universitair Medisch Centrum Utrecht volgens Wagenaar cruciaal en is het Netherlands Centre for One Health (NCOH) een belangrijk platform waarin krachten gebundeld worden.

Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de Dies Natalis van de UGent, vrijdag 25 maart, om 15.30u.
De plechtigheid is via een livestream te volgen.

Volg de plechtigheid hier