30 september 2014

Eredoctor Frits van Oostrom roept bij De Taalstaat op tot beter schrijven

De Utrechtse universiteitshoogleraar prof. dr. Frits van Oostrom ontving 26 september een eredoctoraat van de Open Universiteit. Van Oostrom kreeg de onderscheiding vanwege de wijze waarop hij zijn onderzoek naar de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen op aansprekende wijze toegankelijk weet te maken voor een groot publiek.

Naar aanleiding van het eredoctoraat was hij een dag later te horen in het KRO-radioprogramma De Taalstaat. De toegankelijkheid komt de hoogleraar steeds minder tegen in de teksten van Nederlandse studenten. Hij signaleert niet alleen veel d/t-fouten, maar stelt vast dat veel studenten ook moeite hebben met de opbouw van een betoog. Van Oostrom roept op tot beter schrijven.

ScienceGuide publiceerde de volledige rede die Van Oostrom bij de aanvaarding van zijn eredoctoraat hield.