ERC Starting Grant voor Anna Gerbrandy

Prof. dr. Anna Gerbrandy krijgt, als een van de negen Utrechtse onderzoekers een ERC (European Research Council) Starting Grant van anderhalf miljoen euro. Deze Europese beurs voor vijf jaar wordt toegekend aan veelbelovende onderzoekers die bewezen hebben dat ze onafhankelijke onderzoeksleiders kunnen worden.

Samen
Ondanks dat Gerbrandy vereerd is door de toekenning van deze persoonlijke grant, geeft ze aan dat ze dit niet alleen gekund had: “Het is buitengewoon eervol om deze grant te krijgen. Daar gingen overigens een aantal net-niet gelukte pogingen aan vooraf. De ERC is een persoonlijke grant om onderzoek te doen naar een onderwerp waar ik de afgelopen tijd steeds meer door gefascineerd raakte: het ongrijpbare van het fenomeen van machtige technologiebedrijven en wat je daar tegenover zou kunnen zetten.  Maar het ontwikkelen van dat idee, en het schrijven van een voorstel is geen eenzame strijd. Het is ook dankzij de ondersteuning van het departement, het Research Support Office (RSO), de input van, en de interview-oefensessies met collega’s die hun ervaringen wilden delen, dat ik deze keer ben geslaagd. Waar ik nu het meest naar uit zie is om het onderwerp echt uit te diepen, samen met een team van drie PhD-studenten en een post-doc. Met zo’n team kun je echt iets bereiken.”

Modern Bigness
Haar onderzoek gaat over Modern Bigness (MOBI); de macht van grote technologiebedrijven. Deze grote technologie-ondernemingen – zoals Google, en Facebook, en Amazon - hebben invloed vanwege hun marktmacht maar ook vanwege hun digitale macht. Ze verzamelen immers grote hoeveelheden data, en vervullen een belangrijke functie in samenleving en economie. Deze combinatie is een nieuw soort macht: ‘Modern Bigness’, die de markt én onze democratie raakt. Gerbrandy onderzoekt of het mededingingsrecht bij ‘Modern Bigness’ beide soorten negatieve gevolgen zou moeten aanpakken.