ERC Consolidator Grants voor Martijn Kool en Tzivya Zeev-Ben-Mordehai

Bètawetenschappers ontvangen ieder circa 2 miljoen euro

logo european research council

Twee Utrechtse onderzoekers krijgen dit jaar een ERC Consolidator Grant. De Europese Unie verstrekt deze subsidie van gemiddeld 2 miljoen euro aan onderzoekers die hun sporen hebben verdiend in de wetenschap. De Utrechtse onderzoekers die een subsidie voor hun onderzoek krijgen, zijn allebei verbonden aan de faculteit Bètawetenschappen. Martijn Kool en Tzviya Zeev Ben Mordehai kunnen met behulp van de subsidie samen met een onderzoeksgroep vijf jaar lang onderzoek doen.

Over de onderzoeksprojecten

Oppervlakken in Calabi-Yau-viervouden tellen

Ik verwacht dat dit project meerdere nieuwe bruggen tussen vooralsnog ongerelateerde gebieden in wiskunde en natuurkunde gaat creëren.

Martijn Kool
Dr. Martijn Kool

Martijn Kool, universitair hoofddocent in de wiskunde, gaat met zijn ERC Consolidator Grant (1,87 miljoen euro) in project FourSurf een onontgonnen gebied in de algebraïsche meetkunde onderzoeken: het tellen van oppervlakken in Calabi-Yau-viervouden. Kool: “Het onderzoek is fundamenteel, maar er zijn diverse verrassende verbanden met andere wiskundige gebieden én natuurkundige fenomenen, zoals Hodge-theorie en snaartheorie. Ik verwacht dat dit project meerdere nieuwe bruggen tussen vooralsnog ongerelateerde gebieden in wiskunde en natuurkunde gaat creëren.” 

Interview met Vidi-laureaat Martijn Kool

Onvruchtbaarheid ophelderen tot op moleculair niveau

Dit ERC-project zal de grenzen van onze kennis over onvruchtbaarheid verder verleggen.

Tzviya Zeev Ben Mordehai near the cryo-EM
Dr. Tzviya Zeev Ben Mordehai

Bioloog Tzivya Zeev-Ben-Mordehai ontvangt een ERC Consolidator Grant van 2 miljoen euro voor haar project GettingInShape. Met dit project wil ze op moleculair vlak achterhalen hoe spermacellen zich transformeren van ronde voorloper-cellen genaamd spermatiden naar ‘volwassen’ spermacellen die zich kunnen voortbewegen.

Spermacellen hebben een unieke structuur en zijn in extreme mate gespecialiseerd voor hun taak: het afleveren van mannelijk genetisch materiaal. Door allerlei zichtbare gebreken kunnen spermacellen deze taak niet optimaal vervullen, wat vaak aan het licht komt bij onderzoek naar onvruchtbaarheid. Bovendien komt onvruchtbaarheid bij mannen wereldwijd steeds vaker voor. Dit ERC-project kan dan ook veel impact hebben en komt geen moment te vroeg, aldus Zeev-Ben-Mordehai.

“Medische diagnostiek en klinische behandelingen zijn gestoeld op fundamentele moleculaire kennis, ook als het gaat om onvruchtbaarheid”, zegt de onderzoeker. “Dit ERC-project zal de noodzakelijke fundamentele kennis hiervoor leveren en de grenzen verleggen van ons begrip van onvruchtbaarheid.”

Nieuwsbericht: Spermacel houdt z’n kop erbij
Nieuwsbericht: Spermacel pint zijn energiefabriekjes vast