ERC Advanced Grant voor Marc Bierkens en Geert-Jan Boons

Twee onderzoekers van de Universiteit Utrecht ontvangen dit jaar een ERC Advanced Grant. Fysisch geograaf Marc Bierkens en chemisch bioloog Geert-Jan Boons ontvangen elk 2,5 miljoen euro om de komende vijf jaar baanbrekende onderzoek uit te voeren. ERC Advanced Grants gelden als de hoogste onderzoekssubsidie van de European Research Council. Ze worden jaarlijks toegekend aan uitzonderlijke en richtingbepalende senior onderzoekers.

Prof. dr. Marc Bierkens

GEOWAT: A Global Assessment of the Limits of Groundwater Use

Prof. dr. ir. Marc Bierkens, hoogleraar Hydrologie, doet onderzoek naar water. En dan vooral een tekort aan water: zijn specialiteit ligt in de wereldwijde uitputting van grondwater. De komende vijf jaar zal Bierkens in zijn ERC-project een antwoord proberen te vinden op de schijnbaar simpele, maar tot nu door velen vermeden vraag: Hoe veel grondwater is er op de wereld, en hoe lang gaat het nog mee?

Grondwater is onder andere nodig voor onze water- en voedselvoorziening. Over de hele wereld worden grondwatervoorraden echter uitgeput, vanwege explosieve bevolkingsgroei en economische ontwikkeling.

‘Met deze subsidie ​​kunnen we echt een grote stap maken in het begrijpen van het probleem van wereldwijde uitputting van grondwater. Het onderzoek stelt ons in staat om de winbare zoete grondwatervoorraden mondiaal in kaart te brengen en ecologisch en economisch duurzame strategieën voor toekomstige grondwaterverbruik te definiëren.’

Prof. Geert-Jan Boons

SWEETPROMISE: Functional Glycomics Through Chemoenzymatic Synthesis

Prof. dr. Geert-Jan Boons, hoogleraar Chemical Pharmacology, onderzoekt complexe koolhydraten die aan de buitenkant van elke cel van elke levensvorm zitten. Deze zogeheten glycanen zijn betrokken bij veel belangrijke ziekten die ons treffen, van kanker tot immuunziekten en virusinfecties. Maar ook al spelen glycanen vaak een sleutelrol, over hun precieze functies en werking is opvallend weinig bekend.

Met zijn ERC grant gaat Boons methoden ontwikkelen waarmee zeer complexe koolhydraten veel gemakkelijker te maken zijn. Dat moet het mogelijk maken om een grote collectie van deze natuurstoffen aan te leggen, en de eigenschappen van glycanen beter te bestuderen.

‘Mijn doel is om deze tak van wetenschap te democratiseren. Nu is de productie van glycanen nog een specialisme. Maar door gemakkelijk toepasbare methoden aan te bieden, kan het hele werkveld ermee aan de slag. Dat leidt hopelijk tot snellere vooruitgang.’