6 april 2018

Verhalen van hoop: Europese protestbewegingen in herinnering gebracht

ERC Advanced Grant voor Ann Rigney: onderzoek naar burgerdemonstraties

G20 protest don't be stupid
G20 protest don't be stupid

Burgerdemonstraties halen gauw het nieuws maar lijken daarna te verdwijnen. Hoe worden deze demonstraties herinnerd als ze niet langer nieuwswaardig zijn? Hoe worden vormen van protest hergebruikt door nieuwe generaties? Wat maakt een burgerprotest succesvol? Dat zijn de centrale vragen in het zojuist gehonoreerde ERC-project van literatuurwetenschapper prof. dr. Ann Rigney.

De ERC Advanced Grant (€ 2,5 miljoen) is een subsidie voor vijf jaar en wordt toegekend aan uitzonderlijke en richtingbepalende senior onderzoekers. Het project Remembering Activism: The Cultural Memory of Protest in Europe (ReAct) heeft als hypothese dat protestbewegingen doorwerken in de collectieve herinnering. Kennis over deze collectieve herinnering is nodig om protestbewegingen volledig te begrijpen.

Media en kunsten

Het project onderzoekt de totstandkoming van verhalen over opstandige burgers in Europa sinds de negentiende eeuw, van de Parijse Commune tot aan de recente Occupy-bewegingen.

Wij geven betekenis aan het heden vanuit herinneringen aan het verleden. In het project kijken we naar de rol van de media en de kunsten in de overdracht van protestverhalen, en onderzoeken we de mate waarin de herinnering aan voorgangers als model dient voor nieuwe generaties.
Prof. dr. Ann Rigney
Departement Talen, Literatur, Communicatie

Activisme en herinnering

Door een link te leggen tussen activisme en herinnering biedt het project nieuwe inzichten in de rol van verhalen in burgerschap, en combineert het op innovatieve wijze de literatuurwetenschap, cultural memory studies, en onderzoek naar burgerbewegingen.

Prof. dr. Ann Rigney
Prof. dr. Ann Rigney

Ann Rigney

Prof. dr. Ann Rigney is hoogleraar Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Utrecht en is, sinds 2017, hoofd van het Departement Talen, Literatuur, en Communicatie.  Na een studie Frans en Engels aan University College Dublin is zij aan de University of Toronto in de algemene literatuurwetenschap gepromoveerd op een proefschrift over de verbeelding van de Franse Revolutie. 

Cultural Memory Studies

Haar onderzoek heeft zich sindsdien gericht op het samenspel tussen verhaal, collectieve identiteit, en debatten over de betekenis van het verleden voor het heden.  Ze is bekend om haar bijdrage aan de ontwikkeling van de cultural memory studies: oprichter van de Utrecht Forum for Memory Studies, coördinator van NITMES en projectleider bij het EU-COST-project In Search of Transcultural Memory in EuropeRigney is verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.

Publicaties

Ze heeft veel publicaties op haar naam staan, waaronder  Imperfect Histories (2001), The Afterlives of Walter Scott (2012; 2017), Mediation, Remediation, and the Dynamics of Memory (ed. with A. Erll, 2009), Transnational Memory (ed. with C. De Cesari, 2014), and Commemorating Writers in Nineteenth-Century Europe (ed. with J. Leerssen, 2014). Ze is sinds 2005 lid van de KNAW; in 2017 kreeg ze een eredoctoraat van de Universiteit van Aarhus, Denemarken.

Bekijk alle ERC-laureaten op de overzichtspagina.