11 oktober 2017

Hoogleraar Arbeidsmarkt Joop Schippers over het regeerakkoord

"Er spreekt een oprechte behoefte aan meer evenwicht in de samenleving uit."

Op 10 oktober is het nieuwe regeerakkoord is gepresenteerd onder de titel 'Vertrouwen in de toekomst'. Enkele Utrechtse wetenschappers geven op basis van hun expertisegebied een eerste reactie: geeft het akkoord hen het beloofde vertrouwen?  Hoogleraar Arbeidsmarkt Joop Schippers is overwegend positief, maar plaatst ook kritische kanttekeningen, met name op het gebied van flexwerk en vrouwenemancipatie.

 

Portret hoogleraar Joop Schippers
Hoogleraar Arbeidsrecht Joop Schippers

'Investeren voor iedereen’, ‘Zekerheid en kansen in een nieuwe economie’, uit de hoofdstuktitels spreekt een oprechte behoefte aan meer evenwicht in een de laatste jaren wat scheefgegroeide samenleving. "Maar of de maatregelen die intentie ook ondersteunen is nog maar de vraag."

Meer kans op een vaste baan?

Bij sommige maatregelen vraag ik me af of het echt gaat werken, zoals de maatregelen om flexibele banen vaster en vaste banen flexibeler te maken. Er staan allerlei maatregelen in om het werkgevers makkelijker te maken, maar dat leidt nog niet automatisch tot meer vaste banen. Ik denk dat vooral de schaarsteverhoudingen op de arbeidsmarkt van invloed zullen zijn: mensen met schaarse expertise krijgen makkelijk een vaste baan, mensen met een wat kwetsbaarder positie op de arbeidsmarkt nog steeds niet. 

Wel een goede maatregel: het tegengaan van schijn-zzp’schap, dus mensen die ontslagen zijn en daarna weer aangenomen als zzp’er. Als die nu weer een gewoon contract krijgen is dat mooi. 

Betere bescherming voor arbeidsongeschikten, maar...

"Nog een goede maatregel: arbeidsongeschikten die voorzichtig weer wat gaan proberen op de arbeidsmarkt worden beter beschermd, zodat ze niet meteen al hun opgebouwde rechten weer kwijtraken. Wel maken ze het nóg moeilijker om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. Ik vraag me af of dat nodig is, tegenwoordig is er echt wel heel wat aan de hand voordat je dat krijgt."

En een heel goed punt vind ik de nadruk op leven lang leren. Een maatregel zoals een ontwikkelingsrekening is een belangrijke stap. Ook omdat het laat zien dat de overheid ook zelf iets wil doen, en niet alles over laat aan de sociale partners. Er staan ook bemoedigende dingen in over de kansen van jongeren met een beroepsopleiding.

Waar is de aandacht voor vrouwenemancipatie gebleven?

Ronduit teleurstellend vind ik de passage over emancipatie. Die gaat uitsluitend over LHBTI. Alsof we aan vrouwenemancipatie geen woord meer vuil hoeven maken.”