Enquête voor dierplaagbeheersers

Omgang met ratten en muizen in dierplagen

Het Centre for Sustainable Animal Stewardship (een samenwerkingsverband tussen Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research) doet onderzoek naar de omgang met ratten en muizen in dierplagen. Dit onderzoek is onderdeel van een project waarbij onder andere PLA..N., de NVPB en het KAD betrokken zijn. 

De enquête heeft als doel inzicht te krijgen in de volgende vragen: 
- hoe gaan bestrijdingstechnici om met ratten en muizen in dierplagen?
- in hoeverre is dierenwelzijn onderdeel van hun werk? 
- op welke manier worden de belangen van dieren en mensen tegen elkaar afgewogen?

De enquête is bedoeld voor bestrijdingstechnici. Resultaten worden anoniem verwerkt. 

Het invullen van de enquête duurt 15 tot 20 minuten. Onder deelnemers worden cadeaubonnen van bol.com en bioskoopkaartjes verloot.

Deze enquête is gesloten