Empirisch bewijs voor belang biodiversiteit

Publicatie in Nature

a Nutrient Network grassland plot near Lug, Switzerland
Yann Hautier in een graslandperceel van Nutrient Network vlakbij Zug, Zwitserland (foto: Jose Flores)

Biodiversiteit is een essentiële voorwaarde voor het behouden van duurzame, productieve ecosystemen. Dat blijkt uit een internationale studie onder leiding van Jim Grace (United States Geological Survey), waaraan ook onderzoekers van de Universiteit Utrecht deelnamen. Door allerlei complicerende factoren te elimineren, konden onderzoekers een goede vergelijking maken tussen ecosystemen met en zonder een rijkheid aan dieren- en plantensoorten. De ecosystemen mét die rijkheid blijken gezonder en productiever. De resultaten verschijnen op 13 januari in een artikel in Nature.

“Dit onderzoek laat zien dat duurzame, productieve ecosystemen niet kunnen bestaan zonder biodiversiteit in het landschap”, aldus Grace. Ecosystemen met meer biodiversiteit hebben een groter vermogen om bijvoorbeeld zuurstof en grondstof te produceren en water te zuiveren, waardoor ze een productieve leefomgeving kunnen bieden aan planten- en dierengemeenschappen en daarmee ook aan de menselijke samenleving. Het vermoeden dat biodiversiteit essentieel is voor de stabiliteit van natuurlijke ecosystemen – een veronderstelling waarop milieu- en duurzaamheidsorganisaties wereldwijd hun inspanningen baseren – is al eerder theoretisch bewezen. Voorheen waren onderzoekers er echter nog niet in geslaagd om het effect in de echte wereld voldoende te isoleren om het te kunnen bestuderen.

Milieuveranderingen

“Toekomstige milieuveranderingen die veroorzaakt worden door de mens zullen leiden tot een afname van de biologische diversiteit”, aldus Yann Hautier, onderzoeker Ecologie en Biodiversiteit aan de Universiteit Utrecht en co-auteur van de publicatie. “We hebben nu een sterker bewijs dat dit verlies aan biodiversiteit de productiviteit en de stabiliteit van natuurlijke en beheerde ecosystemen zal verminderen. Onze bevindingen benadrukken het belang van deze biodiversiteit en de noodzaak om deze te beschermen.”

Analytische methoden

De onderzoekers gebruikten gegevens die zijn verzameld door het wereldwijde consortium Nutrient Network. De gegevens beslaan meer dan duizend graslandpercelen verspreid over vijf continenten. Door recent ontwikkelde analytische methoden te gebruiken, slaagde de groep erin om de effecten van biodiversiteit te isoleren van de effecten van andere processen.

Publicatie

Integrative modelling reveals mechanisms linking productivity and plant species richness
James B. Grace, T. Michael Anderson, Eric W. Seabloom, Elizabeth T. Borer, Peter B. Adler, W. Stanley Harpole, Yann Hautier*, Helmut Hillebrand, Eric M. Lind, Meelis Pärtel, Jonathan D. Bakker, Yvonne M. Buckley, Michael J. Crawley, Ellen I. Damschen, Kendi F. Davies, Philip A. Fay, Jennifer Firn, Daniel S. Gruner, Andy Hector, Johannes M. H. Knops, Andrew S. MacDougall, Brett A. Melbourne, John W. Morgan, John L. Orrock, Suzanne M. Prober & Melinda D. Smith
* verbonden aan de Universiteit Utrecht
doi:10.1038/nature16524

Meer informatie

Yann Hautier, onderzoeker Ecologie en Biodiversiteit, Universiteit Utrecht, 030 253 6843, Y.Hautier@uu.nl.
Nieske Vergunst, persvoorlichter Faculteit Bètawetenschappen, 06 2490 2801, N.L.Vergunst@uu.nl.
B.g.g. perscommunicatie Universiteit Utrecht, 030 253 3550, news@uu.nl.