EMMEPH scriptieprijzen voor spinstromen, gravitatiegolven en plastic in de oceaan

Natuurkundestudenten Alptug Ulugol, Renske Wierda en Bram van Duinen hebben EMMEPH prijzen ontvangen voor de beste master- en bachelorscripties tijdens het ‘t Hooft Colloquium. Deze 2021-editie van het colloquium stond in het teken van “The Quantum Reform of the Modern Metric System”, dat William (Bill) Phillips, Nobelprijswinnaar voor Natuurkunde, met het publiek besprak. 

Natuurkundestudent Alptug Ulugol
Alptug Ulugol

De prijs voor de beste masterscriptie is in ontvangst genomen door Alptug Ulugol. Alptug heeft zijn onderzoek onder begeleiding van Umut Gursoy uitgevoerd bij het Instituut van Theoretische Fysica en werkte hier aan het hydrodynamische gedrag van spinstromen. Dit onderwerp speelt een steeds belangrijkere rol in een scala van natuurkundige systemen, van zware-ionen botsingen tot experimenten met gecondenseerde materie. Naast de wetenschappelijke relevantie was de commissie ook onder de indruk van de uitstekende structuur van Alptugs manuscript. Hij kreeg het voor elkaar om diepgaande theoretische concepten op een duidelijke en directe manier uit te leggen, waardoor zijn onderzoek zelfs voor leken toegankelijk is. Alptugs werk wordt op het moment verwerkt in een artikel dat volgens de planning voor het einde van het jaar naar een wetenschappelijk tijdschrift zal worden gestuurd.

Voor de beste bachelorscriptie heeft de commissie besloten om twee prijzen uit te delen, één voor het Honours bachelorprogramma (30 EC) en één voor het reguliere bachelorprogramma (15 EC).

Natuurkundestudent Renske Wierda
Renske Wierda

De Honours bachelorprijs is toegekend aan Renske Wierda. Zij voerde haar onderzoek uit bij het Institute for Gravitational and Subatomic Physics (GRASP) onder de begeleiding van Chris van den Broeck en Otto Akseli Hannuksela. Haar scriptie gaat over de afbuiging van gravitatiegolven die een sterrenstelsel doorkruisen. Gebaseerd op Renskes werk zijn er voor het eerst betrouwbare benaderingen gedaan van de verdelingen van de verschillen in aankomsttijd. Het belangrijkste aan haar werk is dat het op een elegante manier de haalbaarheid van de gebruikte methode aanduidt. Haar resultaten zijn samengevat in een wetenschappelijk artikel, waarvan zij de eerste auteur is, dat zal worden gepubliceerd in The Astrophysical Journal.

Natuurkundestudent Bram van Duinen
Bram van Duinen

De laatste, maar zeker niet minste, winnaar is Bram van Duinen die de prijs voor de reguliere bachelorscriptie heeft ontvangen. Bram deed zijn scriptie bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU) onder begeleiding van Erik van Sebille en Mikael Kaandorp. Het doel van het onderzoek was om de bron van plastic op de stranden van Zeeland te achterhalen door middel van een Bayesiaans raamwerk. Het onderwerp van zijn onderzoek is een duidelijk voorbeeld van hoe wetenschap ingezet kan worden om het milieu te beschermen. Brams thesis is ingediend, met lichte aanpassingen, bij Geophysical Research Letters. 

Alptug, Renske en Bram werden naar voren geroepen tijdens het van ‘t Hooft colloquium en toegesproken door de Nobel laureaat. Als afsluiting van dit artikel feliciteert het EMMEPH-prijscomité alle winnaars met hun uitstekende werk en indrukwekkende resultaten, die ze bovendien verkregen in een beperkte tijd. 

EMMEPH

Het acroniem EMMEPH, dat staat voor ExtreMe Matter and Emergent Phenomena, vertegenwoordigt een groep wetenschappers en ondersteunend personeel, als onderdeel van het departement van natuurkunde. Deze groep behandelt wetenschappelijke problemen variërend van de fundamentele natuurkunde op subatomaire schaal tot de klimaatwetenschap en de kosmologie. Naast de medewerkers zijn ook onze studenten erg belangrijk voor het succes van de groep. Het EMMEPH wijdt zich aan wetenschap en educatie met de gedachte dat door jonge studenten klaar te stomen voor de uitdagingen van morgen je de toekomst in de hand hebt.