28 mei 2014

Emanuelle Le Pichon-Vorstman in het Surinaamse Jeugdjournaal over meertalig onderwijs

Taalwetenschapper dr. Emanuelle Le Pichon-Vorstman was op 24 mei te zien in een item van het Surinaamse Jeugdjournaal. Zij sprak over meertaligheid in het Surinaamse onderwijs.

Suriname is een smeltkroes van bevolkingsgroepen, waaronder Hindoestanen, Javanen en Creolen. Het land kent daarom ook veel verschillende moedertalen, hetgeen de communicatie in het onderwijs soms bemoeilijkt.

Le Pichon-Vorstman was in Suriname ter gelegenheid van het symposium 'Meertaligheid in het Surinaamse onderwijs', georganiseerd door de stichting Intercultureel Tweetalig Onderwijs Suriname (ITOS). Voorafgaand daaraan verzorgde Le Pichon-Vorstman een workshop, waarin ze vertelde over een mede door haar ontwikkelde methode die leerkrachten meer inzicht kan geven in aspecten van taal, communicatie en cultuur bij meertalige kinderen.

Le Pichon-Vorstman vertelde in het Jeugdjournaal dat wanneer kinderen meer talen leren, ze ook meer kennis van andere culturen krijgen en daardoor een bredere horizon ontwikkelen. Maar om meertalig onderwijs mogelijk te maken, moeten docenten verschillende talen beheersen en zullen er methodes ontwikkeld moeten worden die meertalig onderwijs ondersteunen, aldus de taalwetenschapper.