Els Stronks presenteert tool om woorden in historische teksten te zoeken

www.dbnl.org
www.dbnl.org

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) heeft een nieuwe tool, ngram-viewer, waarmee je alle teksten in de DBNL kunt doorzoeken op specifieke woorden, om na te gaan hoe vaak een bepaald woord in een bepaalde periode voorkwam. De tool is ontwikkeld door historisch letterkundige prof. dr. Els Stronks in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Het resultaat van een zoekactie in ngram viewer is een grafiek met op de x-as de dateringen van de teksten waarin het gezochte woord voorkomt, en op de y-as het aantal vindplaatsen voor dat woord in teksten uit het desbetreffende jaar. De tool houdt zelf rekening met spellingsvarianten van een woord, dus die hoeft de gebruiker niet allemaal apart in te voeren.

De tool is te vinden op www.dbnl.org/zoek/ngram.php.

In dit filmpje legt Els Stronks uit hoe het werkt en wat je er allemaal mee kunt:

Denkbeelden over jongeren

Els Stronks was het afgelopen najaar werkzaam als fellow Digital Humanities bij de Koninklijke Bibliotheek. Ze heeft deze tool daar ontwikkeld in het kader van haar onderzoek naar denkbeelden over jongeren in Nederlandse teksten (1500-1800). Over de uitkomsten van haar onderzoek hield ze op 14 januari een publiekslezing in de KB, die nu integraal is terug te lezen. Op 15 januari werd ze erover geïnterviewd bij Radio EenVandaag.

Meer informatie
DBNL ngram viewer