Els Rose ontvangt eredoctoraat van de Universiteit van Lausanne

Prof. dr. Els Rose. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Els Rose

Els Rose heeft een eredoctoraat ontvangen van de Universiteit van Lausanne. Rose is hoogleraar laat- en middeleeuws Latijn aan de Universiteit Utrecht. De commissie prijst Rose voor “haar originele onderzoek, dat heeft bijgedragen aan ons begrip van de breedte en diepte van de receptie van middeleeuwse narratieve teksten en tradities in de liturgie van de Latijnse kerk en, in bredere zin, in de westerse cultuur.”

Onderzoek naar visies op burgerschap in de Middeleeuwen

Het onderzoek van Els Rose richt zich op burgerschapsdiscoursen in West-Europa in de periode 400-1100. Als mediëvist staat ze in een interdisciplinaire traditie. In haar onderzoek combineert ze filologische, literatuurwetenschappelijke en (religie-)historische methodes met onderzoek naar de materiële overlevering van middeleeuwse (tekst-)cultuur in handschriften. 

Zij werkt in haar onderzoek binnen en ver buiten Utrecht samen. De onderzoekschool Mediëvistiek, onderzoekschool OIKOS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zijn belangrijke partners.

Sint Maarten

Sint Maarten-kenner

In en om Utrecht is Rose bekend geworden met een groot feest ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van Utrecht rondom Stadspatroon Sint Maarten: Het Wonder van Sint Maarten. Dat feest maakte deel uit van het NWO VICI-project Citizenship Discourses in the Early Middle Ages, onder haar leiding. Vanuit de Universiteit Utrecht was ze nauw betrokken als initiator en Sint-Maarten-kenner. Het programma omvatte middeleeuwse muziek, een tentoonstelling gemaakt door studenten in de Domkerk, een publieksboek onder redactie van Els Rose, een symposium en een televisiedocumentaire over Sint-Maarten.

Erkenning voor onderzoek naar liturgiegeschiedenis en religieuze geschriften

In eerdere projecten stonden liturgiegeschiedenis, heiligenverering, christelijke apocriefe literatuur en de apocriefe Handelingen van de apostelen centraal. De Universiteit van Lausanne laat met dit eredoctoraat diepe waardering zien voor hoe Rose dit onderzoeksgebied gestalte heeft gegeven in de afgelopen 20 jaar.