Ellen Sterk wint de AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie 2018

Ellen Sterk, winnares van de AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie 2018

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) heeft Ellen Sterk uitgeroepen tot winnares van de AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie 2018. Ellen Sterk volgde de masteropleiding Nanomaterials aan de Universiteit Utrecht en begint binnenkort als PhD-student in de onderzoeksgroep van Professor Bert Weckhuysen in het Debye Instituut voor Nanomaterialen in Utrecht.

Pionier

“Tijdens haar master is Ellen Sterk begonnen aan onderzoek waaraan wij bij de Universiteit Utrecht vooralsnog weinig werkten: het theoretisch, kwantumchemisch modelleren van katalytische reacties”, aldus Charlotte Vogt, haar dagelijkse scriptiebegeleider. “Na het bedenken van een heel uitdagend project zocht ik daar een sterke student voor. Ellen heeft alle verwachtingen overtroffen. Wij zijn allemaal heel trots op haar!” Sterk richtte zich specifiek op een reactie die CO2-emissies in de atmosfeer reduceert. Haar onderzoek heeft nu al een significante bijdrage geleverd aan een publicatie. De scriptie die ze schreef over haar onderzoek is volgens scriptiebegeleiders Professor Bert Weckhuysen (UU) en Dr. Ivo Filot (TU/e) ‘excellent’.

Uitzonderlijk talent

Professor Bert Weckhuysen: “Ellen Sterk is een bijzonder getalenteerde, creatieve en intelligente student. Ze heeft een enorme hoeveelheid funderend onderzoekswerk verricht. Daarbij weet ze haar abstracte werk op een begrijpelijke manier uit te leggen en heeft ze laten zien dat ze de theorie beheerst op een niveau dat zeer uitzonderlijk is voor een masterstudent.”

Uitreiking

De AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie 2018 bestaat onder andere uit een geldbedrag van 5000 euro. De prijs wordt uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst rond de uitreiking van alle Jong Talentprijzen van de KHMW, die zal plaatsvinden op maandagmiddag 26 november in Haarlem.

Vorig jaar werd de AkzoNobel Afstudeerprijs voor Chemie en Procestechnologie gewonnen door Michelle van der Helm, student aan de TU Delft.