25 augustus 2017

Ellen Gerrits ontvangt beurs in uitwisselingsprogramma met University of Sydney

Prof. dr. Ellen Gerrits
Prof. dr. Ellen Gerrits

In het kader van de University of Sydney – Utrecht University Partnership Collaboration Awards (PCA), krijgt prof. dr. Ellen Gerrits (Language processing and language pathology) een beurs toegekend van € 9.250,- voor haar onderzoeksproject 'Tracking speech and language development of Dutch children migrating to Australia'.

Ellen Gerrits

Gerrits is profileringshoogleraar Logopediewetenschap aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van de onderzoeksgroep Speech and Language Therapy aan de Hogeschool Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de verbetering van taal en communicatie met mensen die spraak- en taalstoornissen hebben, door het innoveren van spraak en taaltherapie. Daarnaast is ze betrokken als docent in zowel bachelor- als masteronderwijs en is ze lid van het bestuur van de International Association for Logopedics and Phoniatrics (IALP) en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Stem-, Spraak- en Taalpathologie (NVSST).