5 maart 2015

Ellen Gerrits in de media over tijdig herkennen van taalontwikkelingsstoornissen

© iStockphoto.com/nano
© iStockphoto.com/nano

Op 6 maart is het de Europese dag van de Logopedie. Naar aanleiding daarvan wijdde Metro deze week twee artikelen aan taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen, op 2 maart en een paginagroot artikel op 5 maart. In elke Nederlandse schoolklas zitten gemiddeld twee kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, maar zulke stoornissen worden vaak niet of te laat herkend. In beide artikelen komt prof. dr. Ellen Gerrits (hoogleraar Logopediewetenschap, verbonden aan het Utrecht Institute of Linguistics OTS) aan het woord. Over hetzelfde onderwerp werd ze op 6 maart ook geïnterviewd op Radio 1 (item begint bij ca. 24 minuten).

Prof. dr. Ellen Gerrits
Prof. dr. Ellen Gerrits

Gerrits stelt dat de overheid wel allerlei maatregelen neemt om taalachterstanden bij kinderen terug te dringen, maar dat er voor taalontwikkelingsstoornissen (die niet zomaar over gaan) nog te weinig aandacht is. Kinderen met een taalstoornis zijn niet geholpen met extra taallessen maar moeten speciale zorg krijgen, bijvoorbeeld logopedische behandeling. Dat wordt in veel gevallen echter te laat geconstateerd. Gerrits: “Dat is erg jammer, want vroege behandeling is juist effectief.”