5 november 2018

Elisabetta Manunza over de (on)toelaatbaarheid van past performance

In haar maandelijkse column in de Staatscourant bespreekt prof. mr. Elisabetta Manunza de vraag of de overheid een contract met een onderneming zomaar kan beëindigen en een opdracht opnieuw kan aanbesteden. De overheid heeft de mogelijkheid ondernemingen die zich niet aan de gemaakte afspraken houden daarop aan te spreken met gebruikmaking van alle middelen die het contract biedt, in combinatie met mogelijkheden uit het Burgerlijk Wetboek. Echter, het omgekeerde is ook het geval. Wanneer de onderneming zich keurig aan de gemaakte afspraken houdt, zal de overheid dat ook moeten doen. Wanneer de onderneming buiten de kaders van de opdracht een fout heeft gemaakt, kan de overheid niet, wegens publieke verontwaardiging, de betreffende onderneming aan de kant schuiven. 

'Ondernemingen die in opdracht van de overheid werken, komen zo nu en dan behoorlijk negatief in het nieuws. Een schrijnend voorbeeld daarvan biedt Autostrade per l’Italia, de private beheerder van de ingestorte Morandi-brug in Genua (...) De maatschappelijke en politieke verontwaardiging naar aanleiding van dergelijke affaires is terecht groot. Steeds vaker klinkt nu bovendien de roep(toeter) om in zo’n geval het contract met de onderneming maar te beëindigen en dat opnieuw aan te besteden.'

Lees verder: klik hier