7 februari 2019

Elisabetta Manunza over de noodzaak om slimme oplossingen uit te lokken via een slimme en competitieve vraagtechniek

Het bestrijden van de opwarming van de aarde en de problemen die daarvan het gevolg zijn, zoals migratie, armoede, water- en voedseltekorten en oorlogen vragen om urgente acties en een overheid die daarvoor de innovatieve kracht van de samenleving benut. In een column in de Staatscourant bespreken prof. dr. Elisabetta Manunza (RGL) en prof. dr. Chris Jansen de mogelijkheid om deze slimme oplossingen te stimuleren in overheidsaanbestedingen. 

'Dat bij aanbesteden een betere prijs-kwaliteitverhouding wordt verkregen en corruptie wordt bestreden, is algemeen bekend. Maar in hoeverre wordt door de overheid daadwerkelijk gehoor gegeven aan de instructie uit art. 1.4 van de Aanbestedingswet om bij de inrichting van aanbestedingsprocedures zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren?

Lees verder: klik hier