20 december 2018

Elisabetta Manunza over de afschaffing van verplichting tot aanbesteden in de zorg

In haar maandelijkse column in de Staatscourant beschrijft prof. mr. Elisabetta Manunza de oorzaken van het probleem met betrekking tot de verplichting tot aanbesteding van huishoudelijke hulp en jeugdzorg. Deze liggen niet in de aanbestedingsregelgeving, maar in een verkeerde perceptie daarvan. Ze legt uit dat Europese aanbestedingsrichtlijnen toe staan dat gemeenten zorg inkopen op grond van een systeem dat de kenmerken vertoont van een vergunningsstelsel (open house). Echter, niet alle gemeenten maken hier gebruik van. 

'Klachten over aanbestedingen in het sociaal domein zijn in Nederland sinds de decentralisatie daarvan een constante geworden in nieuws en politiek. Onlangs kondigde GroenLinks aan samen met de SGP een wetsvoorstel in te dienen tot afschaffing van de verplichting tot aanbesteding van huishoudelijke hulp en jeugdzorg.'

Lees verder: klik hier