4 oktober 2018

Elisabetta Manunza in Staatscourant: Sociale ondernemingen? Sociaal opdrachtgeverschap!

Elisabetta Manunza
Prof. mr. Elisabetta Manunza

Elisabetta Manunza, hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht en Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de VU Amsterdam, pleiten ervoor om overheidsinkoop zo snel mogelijk in te zetten voor duurzame transities in de maatschappij.

Onder de kop Sociale ondernemingen? Sociaal opdrachtgeverschap! (pdf) schrijven ze dat overheidsinkoop de versnelling van duurzame transities kan bevorderen en ook het inschakelen van kwetsbare groepen en van innovatie. De hamvraag betreft volgens hen: wat weerhoudt overheidsinkopers er op dit moment van om bij de opzet en uitvoering van overheidsaanbestedingen alle ondernemingen voldoende uit te dagen tot het tonen van sociaal ondernemerschap? 

Het in de column besproken thema sluit aan bij de onderzoekshub ‘Entrepreneurship for Societal Challenges’ van de Universiteit Utrecht, die wordt geleid door Elisabetta Manunza, Niels Bosma, Albert Meijer en Ellen Moors. 

De column ‘aanbestedingsrecht’ in Staatcourant en SConline wordt maandelijks verzorgd door het PPRC onder redactie van Elisabetta Manunza. In de columns worden nieuwe inzichten over aanbesteden besproken, om de relatie te leggen tussen de wetenschap en de vragen die in de samenleving leven.