16 februari 2018

Elisabetta Manunza in de Staatscourant over nutteloze en nuttige juridisering

In de maandelijkse PPRC-column voor de Staatscourant bespreekt prof. mr. Elisabetta Manunza het onderscheid tussen nuttige en nutteloze juridisering. Recentelijk heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over de vraag of er bij een ruimtelijk plan of omgevingsvergunning zogenoemde schaarse publieke rechten worden verdeeld waarop aanbestedingsverplichtingen van toepassing kunnen zijn.

Wat wel eens als juridisering is aangeduid, is dus niet altijd het gevolg van te veel regels maar ook juist vaak het gemis daaraan. Het betreft gevallen waarin de wetgever of het uitvoerend bestuur tekortschiet, en burgers of ondernemingen zich tot de rechter wenden om van de overheid op te eisen dat zij bij de toekenning van rechten niet discrimineert door een transparante aanbesteding te houden.

Voor de gehele column, zie de website van de Staatscourant.

 

Het thema van deze column komt ook aan bod tijdens het aanstaande Aanbestedingsrechtcongres van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam onder leiding van prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. mr. Chris Jansen. De tweede editie van dit congres zal op woensdag 11 april plaatsvinden onder de titel ‘De stand van het aanbestedingsrecht: coherent kader of belemmering?’.