17 mei 2017

Elisabetta Manunza en Jan Telgen pleiten voor transparantie in de beoordelingsmethodiek

In een interview met AanbestedingsCafe.nl spraken prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. dr. Jan Telgen over het belang van transparantie bij beoordelingsmethodieken: kennis over de manier waarop aanbestedingen gewaardeerd worden en waarmee de rangorde wordt bepaald, zijn van groot belang voor een professionele aanbesteding.

Volgens Jan zijn inschrijvers vaak niet op de hoogte van hoe de beoordelingsmethodiek met de procentuele verdeling van de gewichten zich vertalen naar een puntentoedeling. Doordat de beoordelingsmethodiek niet bekend wordt gemaakt weet de inschrijver niet welke aanbieding deze moet doen.

Volgens Elisabetta is de angst die aanbesteders hebben om de methode bekend te maken onterecht. De inschrijver kan immers het beste beantwoorden aan de behoefte van de aanbesteder en zijn organisatie als deze op de hoogte is van de beoordelingsmethodiek.

Deze thematiek is ook onderwerp van de masterclass Juridische en inkoop-technische aspecten van gunningsmethodieken op 26 en 27 juni 2017.