11 september 2015

Eliane Fankhauser reconstrueert middeleeuwse meerstemmige muziek uit Utrecht

 

Anders dan tot nu toe gedacht, beschikte Utrecht al in de late Middeleeuwen over een verfijnde muziekcultuur. Promovenda Eliane Fankhauser (Muziekwetenschap) onderzocht 11 perkamenten vellen van rond 1400 die muzieknotatie voor meerstemmige muziek bevatten. Ze acht het waarschijnlijk dat de meerstemmige stukken destijds niet aan het Haagse hof zijn uitgevoerd, zoals eerder werd aangenomen, maar in de stad Utrecht. Op de website van NWO staat een artikel over haar onderzoek.

Eliane Fankhauser MA
Eliane Fankhauser MA

Een deel van de perkamenten bladen (in de collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht) was beschadigd, onder meer doordat ze in de vroege zestiende eeuw werden bijgesneden en als schutbladen verlijmd in boeken. Met behulp van UV-licht en Photoshop heeft Fankhauser enkele vellen weer volledig leesbaar kunnen maken, en daarmee de muziek uitvoerbaar. Dit voorjaar presenteerde ze haar onderzoek ook tijdens het wetenschapsevenement NWO Bessensap, waarbij fragmenten van de gereconstrueerde muziek live werden gezongen.