18 februari 2016

Elektronische Controle verbetert reclasseringstoezicht

Toepassing van Elektronische Controle onderzocht

De Universiteit Utrecht onderzocht in opdracht van de Europese Commissie de toepassing van Elektronisch Controle in de volgende landen; Nederland, België, Duitsland, Schotland, Engeland en Wales. Het Nederlandse onderzoek werd geleid door prof. dr. Miranda Boone, hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht. De onderzoekers constateerden dat een aantal praktijken in strijd is met de doelgerichte benadering van elektronisch toezicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor het standaard toepassen van Elektronische Controle (EC) bij High Impact Crimes. Deze aanpak is niet in overeenstemming met het uitgangspunt dat EC een bijdrage levert aan de geleidelijke terugkeer van gedetineerden in de samenleving.

Elektronische Controle wordt gezien als een waardevol instrument om het relatief hoge gebruik van voorlopige hechtenis terug te dringen. Onbekendheid en technische onvolkomenheden weerhouden het openbaar ministerie en de rechterlijke macht nu nog van een grootschalige toepassing in die fase. Professor Boone licht toe: “Kenmerkend voor de huidige toepassing van Elektronische Controle in Nederland is dat het vooral een bijdrage beoogt te leveren aan de kwaliteit van het reclasseringstoezicht en de doelgerichte benadering. Het functioneert veel minder als zelfstandig alternatief voor de vrijheidsstraf.”

Aanbevelingen
Het ontbreken van geschikte behuizing is vaak een contra-indicatie voor de toepassing van EC. Elektronische Controle kan niet worden toegepast wanneer huisvesting ontbreekt of huisgenoten niet instemmen met het toezicht. De onderzoekers bevelen daarom aan dat meer mogelijkheden worden gecreëerd om EC te ondergaan buiten de eigen woonomgeving. Ook wordt aanbevolen de wettelijke basis van EC te versterken en in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijnen. Een vordering door het Openbaar Ministerie van de door EC gegenereerde gegevens, zou door de rechter moeten worden getoetst.

Grote verschillen tussen landen
Het onderzoek geeft een actuele analyse van huidig en toekomstig gebruik van Elektronische Controle in de vijf onderzochte landen. Uit de analyse komt naar voren dat er grote verschillen zijn tussen de landen. De landen verschillen onder andere in de toepassingsvormen, aantallen en doelen die worden beoogd en de wijze waarop met overtredingen wordt omgegaan.

De komende periode worden ook de onderzoeken in de andere landen gepresenteerd, op 18 februari tijdens een conferentie in Brussel en op 17 maart in Londen. Op deze website is meer informatie over de conferenties te vinden.

Bekijk de analyse en aanbevelingen in het Nederlandse rapport (pdf).