Elbert de Jong per 1 september voorzitter van het Utrecht Law College: “Het ULC heeft me gevormd tot de jurist die ik nu ben”

Elbert de Jong

Elbert de Jong’s telefoon stond de laatste tijd roodgloeiend van de interviewaanvragen over de klimaatrechtszaak tegen Shell. Als onderzoeker richt hij zich vaak op aansprakelijkheidskwesties rondom (complexe) maatschappelijke vraagstukken, zoals aansprakelijkheid voor de gevolgen van klimaatverandering. Ook in het onderwijs zet hij een stap: per 1 september wordt De Jong de voorzitter van het Utrecht Law College. Hij hoopt daar de kruisbestuiving tussen onderwijs en onderzoek nog meer te bevorderen. “Bachelorstudenten kunnen nog meer aan de slag met juridische vragen waar nog niet veel theorie over bestaat en waarop de antwoorden nog niet geformuleerd zijn.”

Elbert de Jong is hoogleraar Privaatrecht en de eerste alumnus van het Utrecht Law College die voorzitter wordt van het College. “Ik heb hele positieve herinneringen aan mijn tijd als student in het ULC. Het heeft me gevormd tot de jurist die ik nu ben. Dat komt ten eerste door de docenten die eraan verbonden zijn. Die zijn zó inspirerend en goed in hun vak. Daarnaast ontmoet je er medestudenten die je ook enorm motiveren en stimuleren. Ik heb er studievrienden gemaakt voor het leven. Als je merkt dat je dezelfde interesses hebt en  met andere studenten gaat samenwerken om je te verdiepen in die interesses, brengt dat zo veel moois. En tenslotte helpt het Utrecht Law College je met het vinden van je weg als toekomstig jurist. Er wordt enorm veel georganiseerd en gefaciliteerd, zoals oefenrechtbanken, avondcolleges en verdiepende honoursvakken.”

Verdieping bij Utrecht Law College 

Het ULC is het honoursprogramma voor bacherlorstudenten Rechtsgeleerdheid die zich intensiever en in community-verband willen voorbereiden op een juridische loopbaan. Ze volgen een aantal vakken in honoursvariant en doen extra activiteiten zoals stages, werkbezoeken en een oefenrechtbank. De studenten organiseren zelf ook samen modules: reeksen bijeenkomsten waarbij ze zich extra verdiepen in een bepaald onderwerp dat verband houdt met de studie. 
Het Utrecht Law College heeft twee studieverenigingen: Sirius en Tilia. Deze studieverenigingen vormen samen met de docenten een academische community. De verenigingen hebben studentenbesturen en het college zelf heeft een docentenbestuur, waarvan Elbert de Jong de voorzitter wordt per 1 september 2021. Hij volgt professor Ferry de Jong op, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Utrecht.  “Als voorzitter heb ik een belangrijke rol ten aanzien van het curriculum, ik moet zorgen dat de ULC-vakken zich blijven ontwikkelen en dat we de standaard hoog houden. Ik wil het onderwijs blijven vernieuwen en verbeteren.”

Nieuwe maatschappelijke thema’s en vragen

“Wat ik vooral wil nastreven is een kruisbestuiving tussen onderzoek en onderwijs. Dat kan wat mij betreft juist al heel goed in het bacheloronderwijs.”, aldus De Jong. “ Veel van het Rechtsgeleerdheid onderzoek aan de Universiteit Utrecht is maatschappelijk geëngageerd. We snijden maatschappelijk relevante thema’s aan die veel nieuwe juridische vragen opwerpen. Op veel van die vragen zijn nog geen geen antwoorden geformuleerd. Wat mij betreft kunnen docenten de vragen waar zij als onderzoeker mee werken ook prima vertalen naar het onderwijs voor het Utrecht Law College. Het is namelijk mijn ambitie om studenten op te leiden die niet alleen gedegen kennis hebben van het geldende recht, maar ook in staat zijn om met een academische en kritische denkwijze oplossingen te vinden voor nog onbeantwoorde vraagstukken.”