Eiko Kuramae benoemd tot bijzonder hoogleraar Microbial Community Ecology & Environmental Genomics

Eiko Kuramae

Per 1 juni is Eiko Kuramae benoemd tot bijzonder hoogleraar Microbial Community Ecology & Environmental Genomics bij het Departement Biologie. Kuramae is een expert op het gebied van ecologie van microbiële gemeenschappen in de bodem. Haar werk heeft bijgedragen aan de introductie van environmental genomics-instrumentatie in de microbiële ecologie. Kuramae is senior onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), waar zij een onderzoeksgroep leidt op het gebied van moleculaire microbiële ecologie en environmental genomics.

Kuramae brengt expertise samen op het gebied van agronomie (landbouwkunde), microbiële ecologie, environmental genomics en bioinformatica. Die combinatie faciliteert een broodnodige holistische blik op de werking van (agro-)ecosystemen in onze veranderende wereld. Zo’n holistische benadering houdt expliciet rekening met de rol van microben en boven- en ondergrondse interacties in ecosysteemdiensten, zoals landbouw en drinkwaterproductie.

Onderzoeksgebieden

Door haar combinatie van expertises verbindt Kuramae zich met een groot aantal Utrechtse onderzoeksgebieden. Haar werk aan oplossingen voor duurzame voedselproductiesystemen en beter begrip van de praktische aspecten van agro-ecosystemen past binnen de onderzoeksgebieden Future Food en Pathways to Sustainability. De focus op het functioneren van microbiële gemeenschappen in relatie tot de levering van ecosysteemdiensten past binnen de research hub Water, Climate and Future Deltas en de Utrechtse Academy of Ecosystem Services.

Het fundamentele werk van Kuramae leidt tot meer inzicht in de samenstelling en het functioneren van terrestrische microbiële gemeenschappen en sluit daarmee goed aan bij het werk van de leerstoelgroep Bioinformatica binnen het departement Biologie en het Utrecht Bioinformatics Center.

Eiko Kuramae

Eiko Kuramae studeerde in São Paulo en Brussel en promoveerde in São Paulo. Vlak na haar promotie ontving ze de prestigieuze FAPESP Young Scientist award, waarmee ze in São Paulo haar eigen onderzoeksgroep en laboratorium kon opzetten op het gebied van Molecular Plant Pathology and Genomics. Vanaf 2002 werkt ze in Nederland, eerst aan het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, later aan de VU Amsterdam en nu bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), waar ze haar werk blijft voortzetten naast het bijzonder hoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht.