6 februari 2019

Publicatie in Nature Ecology & Evolution met Utrechtse bioloog Yann Hautier als coauteur

Eigenschappen van bladeren als barometer

Op maandag 4 februari wordt er op Nature.com een nieuwe paper gepubliceerd met als onderwerp hoe planteigenschappen reageren op veranderingen in het milieu.

Voor het eerst

In coördinatie met zesentwintig andere graslandlocaties wereldwijd, heeft Yann Hautier, universitair docent Ecology and Biodiversity aan de Universiteit Utrecht, bladeigenschappen gemeten op percelen die ofwel normale omgevingscondities hadden, ofwel experimentele voedingsstoffen toegediend kregen.

Dit is de eerste keer dat een studie op deze schaal metingen van eigenschappen ter plaatse heeft gebruikt in plaats van uit een database. Hierdoor werd ontdekt dat sommige eigenschappen van planten niet door de omgeving worden beïnvloed en dat deze doorgaans uit een database gebruikt kunnen worden, maar dat andere eigenschappen wel omgevingsafhankelijk zijn en dus ter plaatste gemeten moeten worden.

Wetenschappers zoeken al tientallen jaren naar een reeks eenvoudige, goed meetbare eigenschappen die gebruikt kunnen worden om te voorspellen hoe planten waar dan ook ter wereld zullen reageren op milieuveranderingen. Deze eigenschappen worden gezien als de ‘heilige graal’, omdat ze mogelijk kunnen dienen als een gestandaardiseerd instrument, een biologische barometer, om de effecten van wereldwijde verandering op de ecosystemen van de aarde te voorspellen.

Publicatie en blog

Lees meer over de publicatie of bekijk de blog bij de Nature Ecology & Evolution-community op Nature.com.