Eerste sectorbrede onderzoek naar de impact van de pandemie op wetenschappers gepubliceerd

Een werkt thuis terwijl haar kind aan haar trekt © iStockphoto.com/ArtMarie
Thuiswerken © iStockphoto.com/ArtMarie

Begin deze maand publiceerden De Jonge Akademie en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) in samenwerking met de Universiteiten van Nederland hun onderzoek naar de impact van de eerste lockdownperiode op het werk en welzijn van wetenschappers in Nederland. Hoogleraar bij de afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie Belle Derks werkte mee aan het onderzoek voor dit rapport.

Verlies aan onderzoekstijd

Uit het onderzoek blijkt dat 40 procent van alle academici een verlies aan onderzoekstijd rapporteerde. De grootste terugval zagen wetenschappers met zorgtaken: wanneer zij thuiswonende, jonge kinderen hebben is het verlies aan onderzoekstijd twee keer zo groot.  Met name vrouwelijke wetenschappers met jonge kinderen ondervonden het grootste conflict bij het combineren van werk- en zorgverplichtingen.

Stress en vermoeidheid

Een kwart van de wetenschappers ervoer in hoge mate stress en vermoeidheid in de eerste maanden van de pandemie. Zij voelden zich moe en uitgeput in relatie tot hun werk. De hoogste scores zijn te vinden onder de wetenschappers met een niet-Nederlandse nationaliteit en de wetenschappers die aan het begin van hun carrière staan. Die laatste groep geeft ook aan stress te ervaren over hun toekomst in de wetenschap.

Beperken van de gevolgen

Dit is het eerste sectorbrede onderzoek naar de impact van de pandemie. De resultaten van het onderzoek hebben betrekking op de eerste lockdownperiode, maar de pandemie is nog lang niet voorbij. Daarom blijven de onderzoekers de uitkomsten van dit onderzoek onder de aandacht brengen en dringen zij aan op vervolgonderzoek. Zo willen zij met alle belanghebbenden gezamenlijk werken aan het beperken van de gevolgen van de pandemie voor wetenschap en wetenschappers.