Eerste overzicht impact maatschappelijke projecten Eredivisie

Voetbalveld met groepje kinderen in de verte

Naast sportieve waarde heeft de Eredivisie ook een grote maatschappelijke waarde. De achttien voetbalclubs zetten zich via sociaalmaatschappelijke projecten al jaren in voor verschillende doelstellingen. In opdracht van de Eredivisie CV (ECV) hebben onderzoekers van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht, de omvang en impact van alle maatschappelijke projecten van de 18 eredivisie voetbalclubs inzichtelijk gemaakt. Zij presenteerden hun eerste impactrapport tijdens het congres ‘Meer dan Voetbal’ in Utrecht.

Tijdens het ‘Meer dan Voetbal' congres op 18 oktober 2022 in Utrecht is het Impactrapport Maatschappelijke Projecten Eredivisie 2021/2022 gepresenteerd. Het rapport biedt een volledig overzicht van alle sociaal-maatschappelijke activiteiten in de huidige Eredivisie, geïllustreerd met mooie voorbeelden, variërend van initiatieven om de leefstijl van fans te verbeteren tot ziekenhuisbezoek door voetballers. De clubs blijken in het Coronajaar 21/’22 met hun projecten bijna een half miljoen deelnames van meer dan 91.000 unieke deelnemers te hebben gerealiseerd via 153 verschillende maatschappelijke projecten. Het bereik van de sector is aanzienlijk groter geworden in het afgelopen decennium.

De clubs maken ‘Meer dan voetbal’ op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zeker waar, aldus Jan-Willem van der Roest, projectleider van het onderzoek.

Dit zijn de belangrijkste inzichten uit het onderzoek:
 

  • 474.476 personen namen gedurende seizoen 2021/’22 deel aan één of meerdere van de 153 maatschappelijke projecten van de eredivisieclubs;
  • Spelers hebben zich in seizoen 2021/’22 meer dan 1.072 uur ingezet voor de maatschappelijke projecten;
  • De 18 eredivisieclubs gaven samen ruim € 4,6 miljoen uit, exclusief bijbehorende personeelskosten, aan de maatschappelijke projecten in seizoen 2021/’22;
  • 47% van de Nederlanders vond de Eredivisie in seizoen 2021/’22 maatschappelijk betrokken. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van het begin van het seizoen.
Lees het volledige impactrapport (pdf)

Duurzaamheid, verbinding en gezondheid


De belangrijkste pijlers van de Eredivisie CV voor hun sociaalmaatschappelijke projecten zijn: duurzaamheid, verbinding en gezondheid. Veel clubs organiseren projecten die de bewustwording rondom deze thema’s vergroten. Zo bieden zij onder meer leefstijlinterventieprogramma’s aan waarin voeding en bewegen centraal staan. Projecten gericht op sociale inclusie en integratie in de samenleving hebben ook baat bij het betaald voetbal – alleen al de associatie daarmee brengt mensen in beweging. Op het gebied van (ecologische) duurzaamheid voeren de betaald voetbal organisaties tot nu toe nog  beperkt beleid. Daarin is dus nog veel winst te behalen. Door ook meer in te zetten op deze pijler kan de ECV de leefbaarheid en trots in de regio vergroten.

Monitoring en MVO-beleid laten zien


Dankzij het impactrapport krijgen de clubs uit de Eredivisie helder in beeld hoe hun activiteiten bijdragen aan hun maatschappelijke doelstellingen en welke stappen zij hierin nog moeten zetten.

Daarmee is het onderzoek een volgende stap in de professionalisering van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-beleid van de Eredivisie en de 18 eredivisieclubs. Het gestructureerd in kaart brengen maakt het voor de clubs en stichtingen mogelijk hun activiteiten ook te gaan monitoren, de vorderingen ervan te volgen. Bovendien kunnen de maatschappelijk activiteiten in lijn brengen met de publieke waarden die ze nastreven. Dat heeft in sommige gevallen ondertussen al tot aanpassingen van de activiteiten geleid.

Clubs kunnen laten deze aanpak ook zien aan verschillende stakeholders en dat heeft ook al concrete resultaten in de vorm van sponsoring of extra steun door gemeenten opgeleverd, aldus Van der Roest. Het is sowieso belangrijk om te laten zien wat er daadwerkelijk gebeurt in de levens van de betrokken deelnemers.

Uiteindelijk draagt het delen van maatschappelijke projecten en initiatieven bij aan impactgericht werken, kennisdeling en het vergroten van de maatschappelijke impact van de Eredivisie in zijn totaliteit.

Samenwerkingsverband Eredivisie CV en USBO


In november 2021 startte de driejarige samenwerking van de Eredivisie CV en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). USBO ondersteunt de Eredivisie CV en haar 18 betaald voetbalclubs bij de ontwikkeling, professionalisering en monitoring van het MVO-beleid.

Lees meer over het samenwerkingsverband

Volledige rapport


Lees hier het Impactrapport Maatschappelijke Projecten Eredivisie 2021/2022  

Ga naar het rapport (pdf)
Zie ook het persbericht van de Eredivisie CV

Media-aandacht


De onderzoekers stonden een aantal media te woord over het rapport, waaronder: NOS, RTV Utrecht en NPO radio 1 (Langs de lijn en omstreken).

Contact


Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Jan-Willem van der Roest: j.vanderroest@uu.nl.