20 september 2018

Eerste leergang Management van Publieke Vraagstukken (MPV) afgerond

Executive onderwijs

Op woensdag 29 augustus hebben elf deelnemers aan de eerste leergang van het executive masterprogramma Management van Publieke Vraagstukken (MPV) hun diploma ontvangen in de aula van het Academiegebouw. Binnen dit programma konden deelnemers ook kiezen voor het volgen van losse masterclasses. Die modulaire opzet sluit aan bij de behoefte aan flexibiliteit en maatwerk onder professionals. 

De master Management van Publieke Vraagstukken is de voortzetting van de opleiding Strategisch Management in de non-profit sector. Naast een ander inhoudelijk accent verschilt de master MPV in opzet: deze bestaat uit acht modules die in eigen tempo en volgorde gevolgd kunnen worden. Zes van deze modules kunnen ook als losse masterclass gevolgd worden. Deze nieuwe opzet blijkt een succes: van alle mogelijkheden die deze nieuwe opzet biedt is door deelnemers gebruik gemaakt. Daarmee voorziet deze opzet in de behoefte aan flexibiliteit en maatwerk bij de werkende professionals die hieraan deelnemen.

Deze leergang startte in september 2016 met zestien deelnemers voor de hele master. Tijdens het eerste jaar stroomden nog drie deelnemers in. Daarnaast hebben in totaal vijf deelnemers een of meerdere losse masterclasses gevolgd. In februari volgt een tweede diploma-uitreiking. Het is de verwachting dat dan ook de overige deelnemers van de eerste leergang hun masterdiploma krijgen uitgereikt.

Tweede en derde leergang ook van start

Ondertussen zijn ook de tweede en derde leergang van het programma van start gegaan. Deze vertonen in grote lijnen hetzelfde beeld: het merendeel van de deelnemers volgt vanaf het begin de gehele master, enkelen stromen later in en enkelen volgen een of meerdere losse masterclasses. De samenstelling van de groep kan per module dus elke keer weer net iets anders zijn. De ervaring leert dat dit discussies scherp en levendig houdt. 

Executive onderwijs

Meer weten over Executive Onderwijs van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie? Kijk op de website.