Eerste Europese joint degree master geaccrediteerd

De NVAO heeft de nieuwe Europese joint degree masteropleiding Global Challenges for Sustainability geaccrediteerd en het ministerie van OCW heeft publieke financiering toegekend aan de master. De Universiteit Utrecht heeft de opleiding ontwikkeld in samenwerking met de partners van de Europese alliantie CHARM-EU: Montpellier, Barcelona, Dublin en Budapest. Het is een primeur. Voor het eerst krijgen studenten de kans in Europa een dergelijke joint degree master te volgen, waarbij hun diploma door vijf universiteiten zal worden uitgereikt.

Ruim zeventig studenten starten vanuit één van de vijf CHARM-EU universiteiten

Ruim zeventig studenten gaan in september gezamenlijk van start met het masterprogramma vanuit één van de vijf universiteiten die samen CHARM-EU vormen. Op iedere campus werken de studenten samen in hybride collegezalen: afwisselend face-to-face en online. Tijdens het anderhalf jaar durende programma is het mogelijk om één of meerdere keren te wisselen van universiteit voor de verschillende studieonderdelen.

Innovatief programma

Het internationale masterprogramma legt de nadruk op concrete maatschappelijke uitdagingen met thema’s als water, voeding en gezondheid. Het programma heeft meerdere innovatieve aspecten, waaronder een flexibele cursusstructuur, geïntegreerde mobiliteit, brede inhoudelijke focus, een transdisciplinaire aanpak, nadruk op inclusiviteit, challenge-based onderwijs en programmatisch toetsen. Voor de ontwikkeling van het programma is gebruik gemaakt van het Utrechts onderwijsmodel en van het innovatieve UU-programma Educate-it. Studenten van de vijf universiteiten hebben intensief meegewerkt aan het programma.

Marjanneke Vijge, universitair docent faculteit Geowetenschappen, was nauw betrokken bij de ontwikkeling. ”Door samen met maatschappelijke actoren - overheid, organisaties, bedrijfsleven en burgers - uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te gaan, verwerven studenten kennis en vaardigheden die van cruciaal belang zijn voor hun toekomstige loopbaan.”

Studenten verwerven kennis en vaardigheden die van cruciaal belang zijn voor hun toekomstige loopbaan.

Rector magnificus Henk Kummeling is enthousiast. “Ik vind het heel erg mooi dat onze studenten hiermee aan de slag kunnen. Het is een prachtig uitdagend programma, en een unieke kans om je internationaal te oriënteren en een joint degree in de wacht te slepen. We moesten door heel wat hoepels springen om dit mogelijk te maken, want je hebt natuurlijk te maken met heel veel verschillende regels en procedures, maar het is gelukt. Dat is een compliment waard aan het team dat hier heel hard aan getrokken heeft.”

Het is een prachtig uitdagend programma, en een unieke kans om je internationaal te oriënteren en een joint degree in de wacht te slepen.

Europese Universiteit

De Europese universiteitsalliantie CHARM-EU is één van de eerste twaalf allianties, gefinancierd vanuit de Europese Commissie middels het Erasmus + European Universities Initiative. CHARM-EU bestaat uit de Universiteit van Barcelona, de Universiteit van Montpellier, Trinity College Dublin, Eötvös Loránd University (Boedapest) en de Universiteit Utrecht. CHARM-EU ontving in 2019 een miljoenensubsidie van de Europese Commissie. CHARM-EU staat voor Challenge driven, Accessible, Research Based and Mobile.

Met het European Universities Initiative wil de Europese Commissie een nieuwe generatie creatieve Europeanen bijeenbrengen die samenwerkt over grenzen en disciplines heen om mondiale vraagstukken aan te pakken. Doel hiervan is het bevorderen van de Europese waarden en identiteit. Daarnaast verhogen de Europese Universiteiten de kwaliteit en het concurrentievermogen van het Europees hoger onderwijs.

Meer over de masteropleiding op de CHARM-EU website