Eerste editie Early Modern Low Countries gepubliceerd

Bron: Wikimedia Commons
Bron: Wikimedia Commons

De eerste editie van het multidisciplinaire Open Access tijdschrift Early Modern Low Countries (EMLC) staat nu online. EMLC biedt ruimte aan excellent academisch onderzoek naar alle aspecten van de vroegmoderne Lage Landen.

Het tijdschrift

EMLC is gewijd aan de studie van de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen tussen 1500 en 1800. Het tijdschrift is een initiatief van de werkgroepen De Zeventiende Eeuw en De Achttiende Eeuw en wordt uitgegeven door Uopen Journals (Universiteit Utrecht). EMLC verschijnt twee keer per jaar.

Missie

De missie van de makers is om van EMLC een vanzelfsprekend trefpunt te maken voor excellent academisch onderzoek naar alle aspecten van de vroegmoderne Lage Landen en hun overzeese gebiedsdelen. Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe nummers of andere ontwikkelingen rondom het tijdschrift, dan kunt u zich op de website registreren als lid van de online gemeenschap.

Praktische informatie

EMLC is een peer-reviewed tijdschrift. Nieuwe bijdragen kunnen doorlopend worden ingediend. Artikelen op de terreinen van geschiedenis, letterkunde, kunstgeschiedenis en aanverwante vakgebieden zijn welkom. De redactie ontvangt ook graag suggesties voor recensies en signalementen. Meer informatie voor aspirant-auteurs is te vinden op de website.

De eerste editie

Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het eerste nummer:

Artikelen

Rederijkers, Kannenkijkers: Drinking and Drunkenness in the Sixteenth and Seventeenth-Century Low Countries

Anne-Laure Van Bruaene and Sarah Van Bouchaute

‘Before she ends up in a brothel’: Public Femininity and the First Actresses in England and the Low Countries

Martine van Elk

Trommius’s Travelogue: Learned Memories of Erasmus and Scaliger and Scholarly Identity in the Republic of Letters

Dirk van Miert

‘From reading to painting’: Authors and Audiences of Dutch Recipes for Preparatory Layers for Oil Painting

Maartje Stols-Witlox

Predicting the Bankruptcy of England: David Hume’s Political Discourses and the Dutch Debate on National Debt in the Eighteenth Century

Lina Weber

The Convention of The Hague and the Constitutional Debates in the Estates of Flanders and Brabant, 1790-1794

Klaas Van Gelder

Recensies

Marie-Laure Legay, La souveraineté monétaire dans les Pays-Bas méridionaux, XVIe-XIXe siècle

Brecht Dewilde

Elizabeth McGrath et al., Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, part XI (1), Mythological Subjects. Achilles to The Graces

Eric Jan Sluijter

Benjamin van der Linde, Das Leibregiment der friesischen Statthalter. Kriegsgeschichte, Offizierslaufbahnen und militärische Lebenswelten in den Garnisonsstädten Leeuwarden, Groningen und Emden, 1666-1752

Erik Swart

Signalementen

Signaleringen

Voor meer informatie over EMLC kunt u de website raadplegen of contact opnemen met een van de leden van het redactionele team.

Meer informatie
Website EMLC