9 juni 2017

Eerste column PPRC in Staatscourant: "Zorginkoop kan anders dan aanschaf van rioolbuizen"

Na jarenlang een column over aanbesteden en publieke inkoop in Cobouw te hebben geschreven gaan de onderzoekers van het PPRC een maandelijkse column voor de Staatscourant schijven. Het gaat om een nieuw rubriek ‘ Aanbestedingsrecht’ (onder eindredactie van Elisabetta Manunza). In Nederland is er in algemene termen weerstand tegen aanbestedingen. In de column gaan de onderzoekers misvattingen en verkeerde informatie in een ander daglicht zetten. De eerste column, door Prof. mr. Elisabetta Manunza en Prof. dr. Jan Telgen gaat over de inkoop van de zorg en is op 6 juni in de papieren versie uitgekomen.

De aanleiding van de eerste column vormt een interview in het NRC Handelsblad van 4 mei waarin de Rotterdamse wethouders Adriaan Visser (D66) en Hugo de Jonge (CDA) zich beklagen over de onmogelijkheid om bij aanbestedingen van zorg rekening te houden met de lokale context en waarin ze zich afvragen wat een ondernemer uit een ander land in Nederland te zoeken heeft.

‘’We zien dit patroon vaker: wanneer een aanbesteding niet goed verloopt of er ernstige (corruptie-) incidenten plaatsvinden is de publieke reflex om de oorzaak daarvan in de EU-regelgeving te zoeken’’, aldus Manunza en Telgen. Hierdoor blijven de werkelijke problemen echter onbesproken en daarmee ook de mogelijke oplossingen: ‘’Zo blijft in dit geval onvermeld dat gemeenten een waaier aan keuzemogelijkheden hebben om de zorg in te richten’’.