8 september 2017

Pre-anesthetisch onderzoek voortaan in UKG uitgevoerd

Eenvoudiger procedure aanvraag beeldvormend onderzoek gezelschapsdieren

Met ingang van 13 september is het aanvraagformulier voor beeldvormend onderzoek voor externe verwijzers gewijzigd. Voortaan hoeft u de gegevens met betrekking tot de anesthesie niet meer in te vullen. Het pre-anesthetisch onderzoek wordt nu door een medewerker van de afdeling Anesthesiologie uitgevoerd. Om er voor te zorgen dat alleen stabiele patiënten worden aangeboden voor deze externe dienstverlening blijft de ASA-classificering in het formulier opgenomen, en blijven alleen ASA-1 en -2 patiënten in aanmerking komen.

Patiëntendossier

Voor een goed pre-anesthetisch onderzoek en de juiste voorbereiding voor de eventuele anesthesie/sedatie is het wel noodzakelijk dat u als doorverwijzer het patiëntendossier bij de aanvraag mee stuurt. Bovendien is het bij CT- en MRI-onderzoeken belangrijk dat de patiënt en eigenaar 45 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig zijn.

ASA-classificatie

Bij vaststelling van een ASA-classificatie van > 2 door de anesthesist komt de patiënt niet in aanmerking voor externe verwijzing voor diagnostische beeldvorming. We nemen dan telefonisch contact met u op om de patiënt te bespreken en onze beweegredenen toe te lichten. Indien dit mogelijk is, wordt een eventuele kortdurende stabilisatie bij ons op de kliniek aangeboden; indien wenselijk wordt de mogelijkheid tot het doorverwijzen van de patiënt naar de Spoeddienst of een specialist besproken.  

Bijzondere situaties

Brachycephaal Obstructief Syndroom (BOS) patiënten: hiervoor dient altijd eerst telefonisch overleg te worden gepleegd voor de doorverwijzing, in verband met het verhoogde risico op complicaties (door de functionele beperking van het respiratiesysteem is de ASA-classificatie minimaal 3). Dit om teleurstellingen te voorkomen en de randvoorwaarden te bespreken waaronder deze patiënten kunnen worden aangeboden voor anesthesie of sedatie. De anesthesie is bereikbaar van 8u tot 16.30u op 030-2531779.

Goed gereguleerde diabetes mellitus patiënten vallen in ASA klasse 2. Graag de ochtend voor de anesthesie/sedatie ¼ van de normale hoeveelheid insuline laten toedienen in verband met het vasten van de patiënt.

Wij hopen met deze wijziging te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening met een laagdrempelige procedure voor een goede samenwerking.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op onze webpagina waar ook het aanvraagformulier staat.