Eenmaal, andermaal... gedeeld!

Veilingsysteem voor delen op sociale media

Het delen van content op sociale media kan voor privacyproblemen zorgen: anderen kunnen gemakkelijk foto’s of andere persoonlijke informatie verspreiden zonder jouw toestemming. Promovendus Onuralp Ulusoy ontwierp een mechanisme om dit aan te pakken. Hij gebruikte een veilingsysteem waarbij gebruikers bieden om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Daarnaast ontwierp hij een digitale assistent die biedingen kan doen namens een gebruiker. Ulusoy verdedigde zijn proefschrift op 7 december.

Stel je twee vergelijkbare foto's voor van jou en drie collega's tijdens een bedrijfsuitje. Als groep willen jullie één van de foto's online zetten, maar jullie zijn het oneens over welke van de twee foto’s dat moet zijn. Jijzelf deelt liever de foto waarop je niet met je ogen dicht staat, je collega’s hebben juist de voorkeur voor de andere foto. Welke foto moet worden gedeeld?

Een bod uitbrengen

Ulusoy bedacht een manier om dit probleem aan te pakken. Hij ontwierp een mechanisme dat de privacy van gebruikers beschermt en het tegelijkertijd tóch mogelijk maakt om content te delen. De aanpak is gebaseerd op een veiling: alle gebruikers die mogelijk in hun privacy worden aangetast, in bovenstaand voorbeeld jij en de drie collega's op de foto's, mogen meebeslissen. Dat doen ze door te bieden met een digitale munteenheid. Hoe meer ze bieden, hoe zwaarder hun stem in het eindresultaat. Dus als je een lichte voorkeur hebt voor de ene foto boven de andere, kun je een laag bod plaatsen, maar als je honderd procent zeker weet dat je niet wilt dat een foto van jou wordt gedeeld, plaats je een hoog bod.

Dit systeem dwingt gebruikers om hun opties te wegen en bewust na te denken over wat ze wel en niet willen delen

Te weinig delen

Maar wat als je nooit wilt dat je foto wordt gedeeld? Een hoog bod plaatsen vermindert de hoeveelheid valuta die je hebt. Dus, wanneer er weer een foto van je opduikt, is een hoog bod geen optie meer, en kan de foto tegen je wil gedeeld worden. Ulusoy benadrukt dat het systeem is ontworpen om een compromis te vinden tussen te weinig en te veel delen. "Sociale netwerken zijn door inhoud gedreven omgevingen. Ze ontlenen hun bestaansrecht aan gebruikers die inhoud delen - zolang het niet echt privé is natuurlijk", zegt hij. "Dit systeem dwingt gebruikers om hun opties te wegen en bewust na te denken over wat ze wel en niet willen delen." Hij voegt eraan toe: "Momenteel kan elke foto overal gedeeld worden zonder dat je het weet. Met dit systeem ben je tenminste op de hoogte en heb je inspraak in het eindresultaat."

Privacy-assistent

Ulusoy creëerde ook persoonlijke privacy-assistenten om biedingen te plaatsen namens een gebruiker. Deze virtuele assistenten leren de privacy-eisen van de gebruikers die ze vertegenwoordigen en identificeren opkomende privacynormen op sociale media. Dit zijn normen die veranderen afhankelijk van hoe mensen zich in het algemeen gedragen op sociale media. Het is bijvoorbeeld niet verboden om foto's te delen van mensen die dronken zijn tijdens een bedrijfsuitje, maar het zou een opkomend patroon kunnen zijn dat het delen van dit soort foto's minder wenselijk wordt. De privacy-assistent zal dit en bestaande normen meenemen in het biedingsproces.