Een terugblik op de UU Onderwijsparade 2021: Connecting communities

Academisch onderwijs en de maatschappij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe verhouden zij zich tot elkaar? Hoe kunnen ze van elkaar profiteren? Tijdens de UU Onderwijsparade op 4 maart 2021 gingen studenten, docenten en ondersteunende medewerkers hierover in dialoog. De ruim 320 deelnemers, 20 subsessies met diverse pitches en sprekers zorgden voor een afwisselend en inspirerend programma. Het was een bijzondere editie van de Onderwijsparade: deze werd dit jaar online gehouden.

Derde Utrecht Scholarship of Teaching and Learning Conference

In de ochtend vond de derde Utrecht Scholarship of Teaching and Learning Conference plaats. Doordat de conferentie dit jaar online was, bood dit een makkelijke gelegenheid om internationale sprekers aan het woord te laten en zo waren docenten van de universiteiten van Lund, Edinburgh, Poznan en Zuid-Denemarken vertegenwoordigd. Daarnaast hadden de deelnemers de gelegenheid om verschillende workshops te volgen rondom het vormgeven en uitvoeren van een eigen SoTL onderzoek. De conferentie werd afgesloten met verschillende rondes met posterpresentaties van docenten van binnen en buiten de UU. Zij gingen daarin met deelnemers in gesprek over de resultaten van hun SoTL projecten. Klik hier voor de abstracts van alle SoTL projecten.

v.l.n.r. Dagvoorzitter Bright Richards, Rose-Anne Dotinga en Karin Rebel

Onderwijsparade: keynote-gesprek

Dagvoorzitter Bright O. Richards verzorgde een inloopgesprek met James Kennedy voorafgaand aan de keynote. Als voorzitter van het UU-programma Community Engaged Learning vertelde James meer over wat er nu al gebeurt op dit gebied bij de UU. Na het openingswoord door de rector, werden vervolgens de keynote-sprekers geïntroduceerd. Dit jaar werd voor een interactieve vorm gekozen: geen lezingen maar twee keynote-sprekers, Karin Rebel en Rose-Anne Dotinga die met elkaar in gesprek gingen onder de bezielende leiding van Bright.

Karin en Rose-Anne ontwikkelden in 2019 de Utrecht 2040 Game: een serious game die studenten laat kennismaken met duurzaamheid aan de hand van de Sustainable Development Goals. In het gesprek kwam goed naar voren hoe bevlogen hun samenwerking was geweest. Deze vormde een brug tussen de maatschappij en het onderwijs. Studenten die het spel speelden waren vaak zo geïnspireerd dat zij na afloop ook graag verder wilden met het ontwikkelen van duurzame doelen. Wellicht wordt het spel hiervoor in de toekomst door ontwikkeld met een interactief platform.

Inspirerende subsessies

Na het keynote-gesprek waren er twee rondes waar steeds uit maar liefst tien verschillende subsessies gekozen kon worden. Zo ging het in de sessie Teaching with Society: Issue-focused education over interveniërend onderwijs. Een van de grootste ambities van de universiteit is om het onderwijs op een vernieuwende manier te laten bijdragen aan ontwikkelingen in de samenleving. Maar op welke manieren kunnen studenten 'interveniëren' in de samenleving? Eerst werden twee aansprekende voorbeelden kort toegelicht: het concept van het prijswinnende Mixed Classroom-docententeam en het project The Living Pasts. Een panel met Sanne Akkerman, Gery Nijenhuis en Rianne Poot discussieerde over de stellingen 'Interventioneel onderwijs is een absolute noodzaak voor academisch onderwijs' en 'Interventioneel onderwijs is - op dit moment - moeilijk in te passen in het academisch systeem'. Daar was veel over te zeggen: hoe betrek je je stakeholders? Laat je hen ook feedback geven aan studenten? Hoe ga je daar als docent mee om? Maar gezamenlijk werd in ieder geval vastgesteld hoe belangrijk deze vorm van onderwijs is en dat praktische bezwaren daarom hoe dan ook overwonnen moeten worden.

In een andere subsessie, How do you discuss controversial topics in the classroom? draaide het om de vraag hoe je complexe thema's als terrorisme, politiek geweld, vrijheid van meningsuiting en corona-complotten bespreekbaar maakt in de klas. TerInfo, een initiatief van Beatrice de Graaf, helpt docenten in het primair, voortgezet en MBO onderwijs om terrorisme en politiek geweld bespreekbaar te maken in de klas. In deze interactieve sessie ging deelnemers in gesprek met TerInfo medewerkers, experts, docenten en een student over het bespreekbaar maken van deze onderwerpen in de klas. Daar gingen belangrijke en prikkelende vragen over tafel, zoals: hoe bespreek je een terroristische aanslag zonder angst aan te wakkeren? En moet je als docent je je eigen visie delen over en controversieel onderwerp in de klas? Hoewel je je als docenten soms in een mijnveld bevindt bij dit soort discussies, onderschreef iedereen het belang ervan en vond iedereen het een enorme meerwaarde geven om discussies goed te begeleiden.

v.l.n.r. winnaar Docent van het jaar Lotte Henrichs, Juryvoorzitter prof. dr. Ronald Bleys en winnaar Docenttalent Luciel van Vuuren

Bekendmaking winnaars Docentprijzen

De inspirerende en levendige middag werd afgesloten met het bekendmaken van de winnaars van de UU Docentenprijzen. Voor het academisch jaar 2020/2021 hadden studenten 35 docenten voorgedragen voor de Docentprijzen. Hieruit werden door de jury drie kandidaten voor de Docentprijs en drie kandidaten voor de Docenttalentprijs geselecteerd. Juryvoorzitter prof. dr. Ronald Bleys stelde de kandidaten voor. De winnaars werden bekend gemaakt met het tonen van filmpjes waarin de zes genomineerden kort werden voorgesteld. Docent van het jaar is Lotte Henrichs (Onderwijswetenschappen en de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO), faculteit Sociale Wetenschappen) en Docenttalent is Luciel van Vuuren (Anatomie en Fysiologie bij de faculteit Diergeneeskunde). Zij zullen de prijzen in ontvangst nemen tijdens de Dies Natalis.