Een online behandeling bij rouw om coronadoden

In mei dit jaar hebben verscheidene onderzoekers subsidie gekregen uit het COVID-19 Fonds van de faculteit Sociale Wetenschappen. Welke onderzoeken zijn het, wie gaat ze uitvoeren, en wat zijn de verwachtingen?

Onderzoeksbijdrage: Rouw na corona - Online hulp voor nabestaanden.
Hoofdaanvragers: Lonneke Lenferink en (hieronder aan het woord) Paul Boelen

Rouw
Rouw

Waarover gaat het onderzoek?
We onderzoeken de effecten van een online behandeling voor mensen die tijdens de coronacrisis een dierbare hebben verloren, al dan niet ten gevolge van corona, en die vastlopen in hun rouwproces. De online behandeling is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, CGT. 
Mensen die in deze tijd een dierbare hebben verloren, hebben te maken met diverse bijzondere omstandigheden die, denken wij, de rouw moeilijker maken. Denk bijvoorbeeld aan: geen afscheid kunnen nemen, weinig fysiek aanwezige sociale steun, kleinschalige uitvaart- en afscheidsrituelen. En wanneer dierbaren overleden zijn door corona komen daar zaken bij als: snelle achteruitgang door ziekte, opname op de IC, een dierbare die alleen is gestorven, in afwezigheid van naasten.

Hoe voeren jullie het uit? 
Lonneke Lenferink en ik hebben (met anderen) een mooie online CGT-behandeling ontwikkeld voor mensen die vastlopen in rouw, een behandeling die wordt aangeboden vanuit Therapieland (een gerenommeerde eHealth-aanbieder). De behandeling is onbegeleid. Als onderzoeksteam monitoren wij, vanuit huis, natuurlijk de instroom en hoe mensen de behandeling ervaren.

We verwachten ook dat dit project kennis oplevert omtrent online behandeling voor rouwproblematiek.

Wat gaat het onderzoek (hopelijk) opleveren en wat willen jullie met de resultaten gaan doen?
We willen graag weten in hoeverre een onbegeleide, online CGT-behandeling nuttig is voor mensen die tijdens deze coronacrisis een dierbare hebben verloren. We verwachten dat de behandeling niet alleen bijdraagt aan goede zorg voor mensen die in deze bijzondere tijd dierbaren hebben verloren, maar dat dit project ook kennis oplevert omtrent online behandeling voor rouwproblematiek. Daar weten we nog heel weinig van.

Wanneer verwacht je de eerste resultaten te kunnen delen? 
De eerste resultaten verwachten we in december 2020.

Nieuwsuur

Zondag 4 oktober zond Nieuwsuur een korte reportage uit waarin getoond werd hoe het is om door corona nooit echt afscheid te kunnen nemen van een geliefde. Lonneke Lenferink duidde de problemen waar deze rouwenden mee kunnen worstelen. Op de website rouwencorona is meer informatie over dit onderzoek te vinden.