Een gesprek met Stans de Haas, de nieuwe trekker van Erkennen en Waarderen

Op 4 februari vindt het landelijke Erkennen en Waarderen-festival plaats. Ook aan de Universiteit Utrecht zit er vaart in dit thema. Van een visie op Erkennen en Waarderen een jaar geleden draait het inmiddels om implementatie: het TRIPLE-model inbedden, een workshop voor leidinggevenden en een nieuw bevorderingsprofiel voor de hoogleraar 1. Een goed moment om verder te praten met Stans de Haas. Eerder was zij al projectmanager erkennen en waarderen, sinds januari 2022 is zij samen met Paul Boselie trekker van dit thema voor de Universiteit Utrecht.

Erkennen en waarderen

Wordt 2022 het jaar van erkennen en waarderen voor de Universiteit Utrecht?

Ik merk dat erkennen en waarderen leeft bij de UU. Er is veel enthousiasme, maar er zijn ook vragen: Wat betekent erkennen en waarderen in mijn discipline? Wat betekent TRIPLE voor mijn loopbaan en voor de loopbanen van mijn teamleden? Hoe creëer ik teamspirit? Dit jaar worden veel HR-instrumenten verder afgestemd op TRIPLE. Denk aan de FLOW-regeling voor wetenschappelijk personeel (WP) over functies, loopbanen, ontwikkeling en waardering, die op dit moment wordt herzien en die in de toekomst voor álle medewerkers, WP en ondersteunend en beheerspersoneel (OBP), gaat gelden. Ook start dit jaar een nieuwe workshop erkennen en waarderen voor leidinggevenden. In deze workshop gaan leidinggevenden met elkaar in gesprek over die vragen. Ondertussen gaan leidinggevenden, bestuurders en HR-afdelingen aan de slag met TRIPLE inregelen in de praktijk. Als het goed is gaat iedereen daar iets van merken, bijvoorbeeld door eerste aanpassingen in het B&O-formulier die op dit moment worden doorgevoerd.

De kern van deze verandering is TRIPLE. Maar wat is TRIPLE nou precies?

TRIPLE is een model om erkennen en waarderen zoals we dat aan de universiteit willen organiseren vorm te geven. Het bestaat uit zes domeinen. Onderwijs, onderzoek en 'professional performance' zijn de kerndomeinen. Denk bij professional performance aan bijvoorbeeld patiëntenzorg in het UMCU. Maar deelnemen aan een adviesraad of naast academische werkzaamheden werken als rechter of psycholoog zijn ook voorbeelden van professional performance. Deze drie kerndomeinen rusten op leiderschap en teamspirit. In het midden van alles staat impact. Dit model komt vervolgens op allerlei manieren terug: denk aan bevorderingsbeleid, maar ook hoe leidinggevenden en teams binnen de universiteit opereren.

Wat wil de universiteit bereiken met TRIPLE?

Door TRIPLE, hopen we dat werknemers de ruimte voelen om een grotere diversiteit aan loopbaanpaden te gaan bewandelen. Of de tijd krijgen om vanuit hun onderzoek verbindingen te leggen met de samenleving bijvoorbeeld. TRIPLE draait om een vanzelfsprekende samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en professional performance met een focus op kwaliteit en niet meer op kwantiteit. Hierdoor zal het accent veel meer komen te liggen op samenwerken in een team. Teams waarin alle bijdragen gewaardeerd worden, ook die van ondersteunend personeel. Nu ervaren veel collega’s nog een kloof tussen ondersteunend en wetenschappelijk personeel.

Kan je meer vertellen over die kloof?

Bij de universiteiten kennen we heel duidelijk deze twee rollen. Vaak worden die ook verschillend gewaardeerd. Dit past niet meer goed bij hoe we daadwerkelijk werken. In de praktijk lopen die rollen veel meer door elkaar. WP’ers hebben ook coördinerende taken. OBP’ers doen ook taken in het onderzoek, zoals een data-engineer of een vakspecialist in de Universiteitsbibliotheek. Toch zie ik dat sommige OBP’ers zich minder gewaardeerd voelen voor hun werk. Bij WP’ers zie ik juist dat het soms lastig is om OPB’ers bij hun werk te betrekken, omdat zij een scheiding ervaren. Wanneer iedereen samen in een team zit wordt het makkelijker om elkaar te betrekken. Dan hoef je niet meer ‘naar’ communicatie, want die medewerker zit dan al in je team. Zo verhogen we het teamspirit en kunnen we onze gezamenlijke doelen beter realiseren.

Je werkte eerder als onderzoeker en werkt nu als hoofd van de PhD-office bij de Faculteit Sociale wetenschappen. Wat drijft jou om met dit thema aan de slag te gaan?

Bij Rutgers, het Nederlandse kenniscentrum voor seksualiteit, draaide mijn onderzoek vaak om de vraag hoe je cultuurverandering kan realiseren, terwijl je de positieve aspecten van een organisatie toch behoudt. Dat vind ik een enorm interessante vraag. Met die ervaring kijk ik ook naar de universiteit. Het is een plek waar mensen sterk vanuit hun persoonlijk drijfveren werken, in een omgeving waar die drijfveren juist onder druk staan.

We hebben een systeem gecreëerd waar de nadruk ligt op competitie, op wat moet en op het springen door noodzakelijke hoepels om verder te komen. Die nadruk staat niet meer in verhouding tot wat ons drijft om onderwijs en onderzoek te doen. We willen weer meer gaan werken vanuit wat we willen bereiken met ons onderwijs en onderzoek.

Hoe wil jij daar als trekker specifiek een bijdrage aan leveren?

Ik wil samenwerken en open gesprekken voeren. In samenwerking met anderen, probeer ik altijd ruimte te geven, zodat iedereen expertise in kan brengen. De workshop Erkennen en Waarderen willen we daarom ook samen vormgeven met de eerste lichtingen deelnemers. Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk input wordt gehoord.

Meld je aan voor de workshop erkennen en waarderen

Ben jij leidinggevende en wil je als pionier samen met andere leidinggevenden de workshop erkennen en waarderen volgen en vormgeven? Laat het weten aan de werkgroep Erkennen en Waarderen door een mail te sturen naar g.k.dijkstra@uu.nl.

Tot slot, op 4 februari is het Erkennen en Waarderen-festival, waar ga jij het over hebben?

Samen met Paul ga ik het daar hebben over teamspirit. In onze workshop laten we drie casussen zien waarbij is gewerkt met teamspirit als uitgangspunt. We willen daar discussie voeren over de dilemma’s die we tegen komen, zoals: hoe creëer je echte synergie tussen onderwijs en onderzoek? Hoe kan je als leidinggevende sturen op team spirit in een omgeving waar competitie toch ook nog realiteit is? Ik ben benieuwd naar de verschillende perspectieven die daaruit zullen komen!