Een derde van de ouders vindt kinderopvang nauwelijks betaalbaar

peuter met getallen

Bijna een derde (32%) van de ouders vindt kinderopvang nauwelijks te betalen. Dat schrijven Verena Seibel en Mara Yerkes, sociologen aan de Universiteit Utrecht, in hun rapport Op weg naar een nieuw kinderopvangsysteem?. Seibel: “Ouders zonder migratieachtergrond en ouders met een hoger opleidingsniveau vinden kinderopvang minder duur dan ouders met een migratieachtergrond en ouders met een lager opleidingsniveau.”

peuter met getallen

Voor hun onderzoek namen de Utrechtse sociologen in juli 2021 bij 751 ouders een enquête af. Een van de stellingen in de enquête luidde: kinderopvang is tegenwoordig nauwelijks betaalbaar. Seibel: “Een relatief grote groep ouders, 32%, bleek het hiermee (zeer) eens te zijn.” In die groep zijn de lageropgeleide ouders meer vertegenwoordigd dan de hogeropgeleide ouders. Yerkes: “Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe groter de kans dat ouders het oneens zijn met de stelling dat formele kinderopvang nauwelijks meer betaalbaar is. Dat betekent dat binnen het huidig systeem kinderopvang mogelijk als onbereikbaar wordt gezien door een grote groep ouders – met mogelijk ongelijkheid als gevolg.”

Aanvraagprocedure lastig

Seibel en Yerkes vroegen de ouders ook naar de moeilijkheidsgraad van het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Daaruit bleek dat een vierde (25%) van de ouders de aanvraagprocedure ingewikkeld vond. Vooral middel- en hoger opgeleide ouders (mbo of hoger) gaven aan moeite te hebben met het aanvragen van de toeslag. Ouders met een opleiding op of onder vmbo-niveau hadden relatief de minste problemen met de aanvraagprocedure. 

Meer resultaten over de ervaringen van ouders met de kinderopvang zijn te vinden in het rapport Op weg naar een nieuw kinderopvangsysteem? 

De Utrechtse sociologen hebben voor hun onderzoek gebruik gemaakt van het zogenoemde LISS (Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences) Panel, een representatief, online enquêtepanel.