4 april 2013

Economisch historici houden in NRC pleidooi voor innovatieve, duurzame economie

"We zijn er niet met een sociaal akkoord", luidt de kop boven een opiniestuk van prof. dr. Bas van Bavel, Agnes Jongerius en prof. dr. Hans Schenk (Institutions for Open Societies) in NRC Handelsblad van 30 maart. Cynisme en wantrouwen bij burgers, grote verschillen in vermogen, de 'financialisering' van de economie, gebrek aan toekomstvisie bij de regering - dat zijn volgens de auteurs enkele van de echte, fundamentele vraagstukken van onze economie die veel méér vergen dan een sociaal akkoord.

De auteurs zien de oplossing in een omschakeling naar een meer innovatieve, meer duurzame economie. "Drie elementen zijn noodzakelijk om zover te te komen: uitbouw van menselijk kapitaal, verduurzaming van het economisch handelen en bevordering van brede participatie. [...] Vergeleken met andere landen presteert Nederland echter precies op die terreinen matig." Het is nodig dat deze drie opgaves met elkaar worden verbonden, "waardoor solidariteit wordt verbonden aan innovatiekracht, en maatschappelijke duurzaamheid aan economische concurrentiekracht. Maatschappelijke partijen en burgers zijn pas bereid offers te brengen als zij weten dat ze zo hun toekomst veilig stellen."